• Entrepreneurship in recession : entrepreneurs, firms & performance 

   Pandey, Sujit (Master thesis, 2013)
   This thesis is a foundational work for PhD in the same topic that I have applied for at the Norwegian School of Economics. It discusses the theoretical background of the research area, the research questions and the ...
  • Kunnskapsintensitet : innhold og måling 

   Vinje, Ann Kristin Næverdal (Master thesis, 2013)
   Hensikten med denne masterutredningen har vært å operasjonalisere ”kunnskapsintensitet” på en bedre måte. For å gjøre dette har jeg tatt utgangspunkt i teori og empiri om kunnskapsintensitet. I første del av oppgaven ...