Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Karen Modesta
dc.contributor.authorEngebrethsen, Audun
dc.contributor.authorHansen, Thomas A.
dc.date.accessioned2017-02-27T13:30:30Z
dc.date.available2017-02-27T13:30:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432220
dc.description.abstractI denne masterutredningen ønsker vi å skape forståelse for hvordan organiserte gruppetreninger kan være med på å utvikle sosial kapitalen i bedriften. Det finnes mye teori om sosial kapital, og flere studier som tar for seg helseeffekter på individnivå ved å implementere fysisk aktivitet i bedriften. Det eksisterer derimot lite kunnskap om hvordan tilretteleggelse for fysisk aktivitet kan ha effekter på bedriftsnivå i lys av sosial kapital. Med utgangspunkt i dette har vi gjennomført to casestudier i en bedrift som tilrettelegger for fysisk aktivitet. Vi har samlet inn data ved å utføre ett dybdeintervju og to fokusgruppeintervjuer med totalt 14 ansatte. Hovedfokuset med intervjuene var å få frem de ansattes opplevelser ved å trene sammen med kollegaer, og har følgelig tatt utgangspunkt i perspektivet til de som deltar på treningene. Videre har vi analysert og diskutert dataene ut i fra de tre dimensjonene i teori om sosial kapital. Studien finner at de organiserte gruppetreninger utvikler sosial kapitalen i bedriften. I den strukturelle dimensjonen finner vi at måten gruppetreningene organiseres på, har betydning for hvordan de sosiale attributtene utvikles. Følgelig forutsetter dette at de organiserte gruppetreningene er tilgjengelige og frivillige. Terskelen for å delta må være lav og bør inneholde en fremtidig belønning. I den relasjonelle dimensjonen finner vi at ansatte som deltar på gruppetreningene danner relasjoner med kollegaer på tvers av avdelinger og kontorer. Styrken på relasjonene vil være avhengig av hvordan gruppetreningene organiseres. Treningene øker de sosiale attributtene ved at de ansatte finner likesinnede og får muligheten til å skape egen og felles identitet. Videre finner studien at gruppetreningene bidrar til at de ansatte skaper forpliktelser og stiller forventninger til hverandre. Når disse blir møtt skapes det tillit og de ansatte opplever hverandre som troverdige. I den kognitive dimensjonen finner vi at de organiserte gruppetreningene legger til rette for en felles forståelse og er med på å utvikle bedriftskulturen. Funnene i denne studien viser hvordan organiserte gruppetreninger er med på å utvikle sosial kapital i bedriften. Ved å ta utgangspunkt i vår reviderte forskningsmodell kan vi komme enda lengre i utviklingen av teori. Funnene våre vil være interessant for bedrifter som ønsker et effektivt verktøy for å utvikle sosial kapital. Følgelig vil dette også være interessant for bedrifter som tilrettelegger for fysisk aktivitet eller vurderer å gjøre det, da organiserte gruppetreninger har evnen til å tjene flere sentrale områder innenfor et HR-perspektiv.nb_NO
dc.subjectStrategi og ledelsenb_NO
dc.titleGruppetrening og sosial kapital: Hvordan kan organiserte gruppetreninger utvikle sosial kapitalen i bedriften?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel