Show simple item record

dc.contributor.advisorBeisland, Leif Atle
dc.contributor.authorWergeland, Vilde Bjørke
dc.contributor.authorPeterson, Lilli Maria
dc.date.accessioned2017-02-28T11:08:18Z
dc.date.available2017-02-28T11:08:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432319
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å lage et estimat på Norwegian Air Shuttle ASA sin egenkapitalverdi og tilhørende aksjeverdi per 31.12.2016. Dette har vi gjort gjennom en fundamental verdivurdering. Grunnlaget for verdsettelsen er analyse av underliggende økonomiske og strategiske forhold, utarbeidelse av fremtidsregnskap og -krav, og neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer. Den fundamentale verdsettelsen vil suppleres av en komparativ verdsettelse for å kunne sammenligne og vurdere rimeligheten av verdsettelsesanslagene. Utredningen er delt inn i tre ulike deler. I del 1 foretar vi en strategisk analyse av Norwegian og bransjen. Videre analyserer vi Norwegians underliggende økonomiske forhold hvor historisk inntjening og evne til å generere strategisk fordel belyses. Den strategiske analysen indikerer en bransjeulempe i luftfartsbransjen. Gode finansieringsavtaler indikerer derimot en midlertidig intern ressursfordel hos Norwegian. I del 2 analyseres regnskapene for analyseperioden fra 2010 til 2016T. Vi finner at Norwegian har hatt en gjennomsnittlig strategisk fordel på 8,73%. Fordelen er delt inn i en driftsfordel og en finansieringsfordel på henholdsvis -19,05% og 27,78%. I del 3 utarbeides fremtidsregnskapet og tilhørende avkastningskrav, som senere benyttes i estimeringen av egenkapitalverdien til Norwegian. Vi finner at Norwegian på lang sikt har en strategisk fordel på 4,37 %. Her har vi forutsatt at finansieringsfordelen er 0, og dermed kommer den strategiske fordelen i fremtiden av en driftsfordel. Selve verdivurderingen er foretatt gjennom neddiskontering av relevante kontantstrømmer med tilhørende fremtidskrav. Den fundamentale verdsettelsen gir et verdiestimat per aksje på 278,66 NOK. Da den komparative verdsettelsen gir svært varierende og lite pålitelige verdiestimat har vi valgt å kun benytte oss av den fundamentale verdsettelsen. Dette er vårt beste estimat på det vi mener er den korrekte egenkapitalverdien per aksje i Norwegian per 31.12.2016. Vårt endelige verdiestimat på 278,66 NOK per aksje er høyere enn den observerbare aksjeverdien den 29.11.16 som er 266,5 NOK. Basert på vår handelsstrategi vil vi gi en hold-anbefaling av aksjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleNorwegian Air Shuttle ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record