Show simple item record

dc.contributor.advisorKvaløy, Ola
dc.contributor.authorHågensli, Mia
dc.contributor.authorSolibakke, Mariann Heggland
dc.date.accessioned2017-02-28T13:36:02Z
dc.date.available2017-02-28T13:36:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432392
dc.description.abstractDelingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og kan defineres som verdien av å gjøre underutnyttede ressurser tilgjengelig på nettbaserte samfunn. Flere vil kjenne til begrepet gjennom framstillingen i media, der begrepet ofte blir brukt som en samlebetegnelse for digitale nettverksløsninger. I Norge er fenomenet i en tidlig etableringsfase sammenlignet med andre land som for eksempel USA. Airbnb, som regnes som en gigant innenfor delingsøkonomien, ble stiftet i USA allerede i 2008. Til sammenligning var det ikke før i 2015 at pressedekningen av delingsøkonomien for alvor startet i norske medier. Formålet med denne utredningen er todelt. Først kartlegger vi delingsøkonomien i Norge ved å undersøke delingstjenester som opererer i det norske markedet. Vi ser på hvor mange brukere som er tilknyttet de ulike tjenestene, deres forretningsmodell, samt deres markedsstruktur. Deretter analyserer vi hver delingstjeneste for å finne fellestrekk mellom dem, med den hensikt å kunne plassere tjenestene i kategorier. Delingsøkonomien i Norge er lite forsket på, og vi har derfor studert store mengder internasjonal empiri og forskning for å støtte opp om analysen vår. Det finnes foreløpig ikke en entydig begrepsdefinisjon av delingsøkonomi, og mye av vårt arbeid har derfor gått med til å skape vår egen forståelse av begrepet. I vår kartleggelse av delingsøkonomien har vi avgrenset utredningen til å kun inkludere ”peer-to-peer” delingstjenester (p2p). Peer-to-peer vil si at delingstjenester formidler eiendeler eller tjenester mellom private aktører. I vår kartleggelse av delingsøkonomien i Norge observerer vi 39 delingstjenester som opererer med p2p-modeller, og som vi følgelig inkluderer i analysen. Vi finner at 50 % av disse delingstjenestene ble stiftet/lansert i Norge i løpet av 2015 og 2016. Etter en grundig analyse av delingstjenestene har vi avdekket fellestrekk som gjør at vi kan plassere delingstjenester i ulike kategorier. Fellestrekkene er basert på hva som formidles, transaksjonsform, samt hvordan tjenestene skaper verdier for brukerne. Vi observerer også at betydningen av å skape et godt omdømme vil variere for brukerne, avhengig av hvilken delingstjeneste som benyttes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleDelingsøkonomien i Norge : kartlegging og kategorisering av delingstjenester i det norske markedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record