Show simple item record

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorLoe, Hanne Raddum
dc.contributor.authorLindahl, Anja
dc.date.accessioned2017-03-01T09:41:23Z
dc.date.available2017-03-01T09:41:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432487
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å kartlegge utviklingen i bruk av bonus for perioden 2012 til 2016. Hensikten er å gi et bilde av bonusens omfang på nasjonalt nivå, og på hvordan den seneste tids utvikling har vært i Norge. Vi har benyttet kvantitativ metode og spørreundersøkelse, og utvalget er basert på Dagens Næringslivs liste over Norges 500 største virksomheter. Vi henvendte oss til 462 av disse, hvorav 221 besvarte undersøkelsen i sin helhet (svarprosent på 48 %). Vi finner at fra 2012 til 2016 har omfanget av bonus hatt en marginal økning hos private virksomheter, både når det gjelder andelen virksomheter med bonusordning, og andelen heltidsansatte som omfattes av en slik ordning. I 2016 har 85,8 prosent av de private virksomhetene bonus (økt med 1,4 prosentpoeng), mens gjennomsnittlig andel ansatte med bonus er 45,2 posent (økt med 0,4 prosentpoeng). Ser vi bakenfor tallene observerer vi at 63 virksomheter har endret andelen ansatte som har bonus, mens 19 virksomheter enten har innført eller avviklet ordningen i løpet av perioden. Dette viser at virksomhetene stadig gjør endringer, selv om dette ikke kommer frem av gjennomsnittlig utvikling. Etter at bonus gjorde sitt store inntog blant norske virksomheter på 90-tallet, har det vært et omdiskutert tema. Forskning på området viser varierende resultater knyttet til bonusordningens effekter. Enkelte hevder at det kan ha styringsmessige fordeler, mens andre mener det gjør mer skade enn nytte – spesielt dersom bonussystemet ikke er tilpasset den enkelte virksomhet. Den delte oppfatningen finner vi også i vår undersøkelse, hvor det er tydelig at respondentene har ulike erfaringer vedrørende bruk av bonus. På tross av dette finner vi at bonus er et utbredt styringsverktøy blant norske private virksomheter, og vi finner få indikasjoner på en fremtidig reduksjon i andelen virksomheter med bonusordning. Det vi derimot observerer, er at mange foretar endringer innad i virksomhetene knyttet til bonusordningens omfang og utforming.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleBruk av bonus i Norge : en kartlegging av utviklingen i bruk av bonus blant norske virksomheter i perioden 2012-2016nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record