Show simple item record

dc.contributor.advisorIden, Jon
dc.contributor.authorHalvorsen, Christer
dc.contributor.authorLunde, Torbjørn
dc.date.accessioned2017-03-01T12:05:30Z
dc.date.available2017-03-01T12:05:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432550
dc.description.abstractI denne studien har vi studert suksessfaktorer for å lykkes med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Bakgrunnen for studien var det økende behovet for digitalisering i offentlig sektor, samt at mange offentlige digitaliseringsprosjekter mislykkes. For å besvare forsknings-spørsmålet har vi gjennomført en kvalitativ case-studie, der vi intervjuet sentrale prosjektledere i EDAG-prosjektet. Dette prosjektet er ansett som et vellykket offentlig digitaliseringsprosjekt. Det er flere suksessfaktorer ved EDAG-prosjektet som er overførbare til andre offentlige digitaliseringsprosjekter. Prosjektlederne trakk frem at arbeidet med regelverksutvikling var sentralt for å sikre den juridiske kvaliteten i prosjektet. Implementeringen av løsningen var meget vellykket, grunnet god planlegging. Tilsvarende har forankring i etatsledelsen vært viktig for å sikre prioritet i etatene. Derimot var ikke forankringen hos etatene optimal etter innføring, slik at mye av initiativet for videreutvikling av A-ordningen har falt på Etatenes Fellesforvaltning. En annen viktig suksessfaktor var å beskytte prosjektmål, og begrense omfanget av prosjektet. Dette forhindret at ordningen ble for komplisert. Studien konkluderer med at EDAG-prosjektets suksessfaktorer samsvarer i stor grad med litteraturen. Vi fant spesielt at prosjektets endringskompetanse, samt involvering av målgruppen var nøkkelfaktorer for EDAG-prosjektets suksess. Skatteetatens høye IKTkompetanse og utstrakte endringskultur mener vi har dannet grunnlag for å oppnå andre suksessfaktorer. I tillegg konkluderer vi med at samhandling er en suksessfaktor for å lykkes med offentlige digitaliseringsprosjekter. Økt fokus på samhandling er viktig for å oppnå godt samarbeid og god koordinering. Vårt bidrag til litteraturen kan sammenstilles med eksisterende forskning på området. Å samlokalisere tverrfaglige ressurser, samt skape forankring hos involverte parter, vil være effektive virkemidler for å sikre god samhandling. Vi foreslår videre forskning på flere offentlige digitaliseringsprosjekter av ulik karakter. På den måten vil studiens validitet styrkes ytterligere, og andre suksessfaktorer kan oppdages. I tillegg vil det være nyttig med mer forskning på tverretatlige prosjekter, ettersom at dette er et lite utforsket fagfelt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleSuksessfaktorer for offentlige digitaliseringsprosjekter: En case-studie av EDAG-prosjektetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record