Show simple item record

dc.contributor.advisorForos, Øystein
dc.contributor.authorIden, Jørgen
dc.contributor.authorMoe, Vibeke Prytz
dc.date.accessioned2017-03-03T08:40:11Z
dc.date.available2017-03-03T08:40:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432848
dc.description.abstractI denne oppgaven tar vi for oss elektroniske peer-to-peer markedsplasser. Dette er digitale plattformene som fasiliterer for transaksjoner mellom privatpersoner, og fungerer dermed som mellommenn. To av de mest framtredende plattformene er Airbnb og Uber, som kobler sammen private tilbydere og kjøpere, til henholdsvis boligutleie og transporttjenester. De digitale plattformene tilrettelegger for ulike former for transaksjoner; både deling, varehandel, utleie og tjenesteyting. Vi argumenterer for at slike markedsplasser har eksistert i lang tid, men har tidligere blitt formidlet gjennom andre medium. Ny teknologi og samfunnsøkonomiske forhold, som finanskrisen, har imidlertid ført til en oppblomstring av markedsplasser for peer-to-peer transaksjoner. Videre argumenterer vi for at de digitale plattformene skaper verdier for sine kunder igjennom å redusere transaksjonskostnader. Dette gjør de ved å effektivt formidle informasjon, sikre tillit og fullbyrde transaksjonene. Reduksjon i transaksjonskostnader fører til at transaksjoner som tidligere ikke var lønnsomme, nå har blitt det. Vi har identifisert flere effekter ved fremveksten av elektroniske peer-to-peer markedsplasser, blant annet leder plattformene til en mer effektiv ressursutnyttelse. Plattformene bidrar også til et skifte hvor vi får en økning i antall selvstendig næringsdrivende, noe som igjen har effekt på arbeidstakerrettigheter og beskatning. Til slutt argumenterer vi for at begrepet delingsøkonomi kun bør brukes til å beskrive plattformer hvor distribusjon i form av deling foregår. Delingsøkonomi som begrep vil derfor ikke være passende når man omtaler elektroniske markedsplasser som formidler varehandel, utleie eller tjenester. Vi mener det er mer passende å referere til slike markedsplasser ved bruk av begreper som formidlingsplattformer og digitale peer-to-peer plattformer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleElektroniske markedsplasser : i et peer-to-peer perspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record