Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorSolberg, Benedicte Byremo
dc.contributor.authorBogaard, Morten
dc.date.accessioned2017-03-03T13:06:31Z
dc.date.available2017-03-03T13:06:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432939
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å estimere et verdiestimat per aksje og en handelsstrategi for Norway Royal Salmon ASA (NRS). Fundamental verdsettelse ble benyttet som foretrukket verdsettelsesmetode. Dermed analyseres underliggende økonomiske forhold for å estimere forventede fremtidige kontantstrømmer, som videre diskonteres med et utledet avkastningskrav. De underliggende økonomiske forholdene ble analysert ved å gjennomføre en kvalitativ analyse av makro-, bransje- og virksomhetsspesifikke forhold, kombinert med en kvantitativ analyse av regnskapstall. Analysen viser at oppdrettsbransjen nærmer seg maksimalt tillatt produksjon under dagens konsesjonssystem, og er dermed avhengig av tildeling av nye konsesjoner for å oppnå en økning i produksjonen. Dette vil imidlertid først skje når nåværende miljøutfordringer løses. Det globale tilbudet av laks er dermed begrenset, samtidig som etterspørselen har vokst jevnt. Dette har medført høye laksepriser per dags dato, og en videre forventning om høye laksepriser på kort sikt. Videre argumenterte vi for at NRS sin gunstige lokalisering i Nord-Norge og satsing på steril laks kan gi opphav til midlertidige konkurransefortrinn. Det ble også vist at NRS har lavere marginer enn de sammenlignbare virksomhetene som følge av en større andel ren salgsvirksomhet, men denne forventes å bli redusert i fremtiden. Det ble videre definert intervaller for fremtidige nøkkeltall på kort, mellomlang og lang sikt. Disse dannet grunnlaget for å estimere sannsynlighetsvektede fremtidige kontantstrømmer, fordelt på tre ulike scenarioer. Verdien av NRS ble videre estimert ved å diskontere kontantstrømmene med et utledet avkastningskrav. Deretter ble usikkerheten i verdiestimatet synliggjort ved å gjennomføre en simulerings- og sensitivitetsanalyse, som viser en betydelig usikkerhet relatert til verdiestimatet. Det ble avslutningsvis gjennomført en rimelighetssjekk av verdiestimatet ved å gjennomføre en komparativ verdsettelse basert på gjennomsnittet av sammenlignbare virksomheter. Det endelige verdiestimatet til NRS ble per 11.04.2016 estimert til 100,1 NOK per aksje, hvilket tilsier en holdanbefaling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.titleNorway Royal Salmon ASA : fundamental verdsettelse og strategisk analysenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel