Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Jonas
dc.contributor.authorLillestøl, Jostein
dc.date.accessioned2017-04-07T09:16:01Z
dc.date.available2017-04-07T09:16:01Z
dc.date.issued2017-03-31
dc.identifier.issn1500-4066
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437101
dc.description.abstractDenne rapporten analyserer data for tre grupper av skatteytere som har vært i skatteetatens søkelys: Skatteytere som etter skatteamnesti har meldt seg frivillig med opplysninger om tidligere uoppgitt skattbar inntekt eller formue i utlandet, skatteytere der det foreligger automatisk kontrolloppgave utland (AKU) og skatteytere som er ilagt tilleggsskatt. Et knippe potensielle kjennetegn er valgt ut, og gruppene er sammenlignet innbyrdes og med en tilsvarende referansegruppe av vanlige skatteytere, med sikte på å avdekke forskjeller mellom gruppene. Tre ulike analysemetoder er prøvd ut: Enkel kategorisering, korrespondanseanalyse og klassifikasjonstrær. Disse er av eksplorativ karakter og egnet for grafisk presentasjon av resultatene. En sammenligning av resultatene, samt ulike fordeler og ulemper ved de tre metodene blir diskutert i forhold til det aktuelle ambisjonsnivå: Finne de kjennetegn som skiller gruppene eller også etablere regler til nytte for klassifisering av individer med ukjent tilhørighet. Summary This report analyzes data for three groups of taxpayers in scrutiny of the tax authorities: Taxpayers who, after a tax amnesty, have voluntary come forward with previous unreported taxable income or wealth abroad, taxpayers where there exist automatic abroad control scheme and taxpayers who have been assigned penalty tax. A number of potential key characteristics are selected, and the groups are compared against one another and with a control group of ordinary taxpayers, with the objective to uncover differences between the groups. Three different methods of analysis are used: Simple categorization, correspondence analysis and classification trees. They are of explorative nature and suitable for graphical presentation of results. A comparison of results, and some advantages and disadvantages of the three methods are discussed, in relation to the ambition level: Find the characteristics that separates the groups, or more, establish rules for classification of individuals with unknown membership.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFORnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDiscussion paper;5/17
dc.subjectskatteyternb_NO
dc.subjectskatteunndragelsernb_NO
dc.subjectskatteamnestinb_NO
dc.subjectenkel kategoriseringnb_NO
dc.subjectkorrespondanseanalysenb_NO
dc.subjectklassifikasjonstrærnb_NO
dc.titleTre grupper skatteytere i søkelyset: Har de ulike kjennetegn?nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record