Show simple item record

dc.contributor.advisorBjorvatn, Kjetil
dc.contributor.authorMjøen, Aksel Landsem
dc.contributor.authorSingstad, Mari
dc.date.accessioned2017-09-05T08:04:04Z
dc.date.available2017-09-05T08:04:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453137
dc.description.abstractNudging er en metode som benyttes for å påvirke individers atferd og beslutninger, uten å frata individene valgmuligheter. Formålet med denne masterutredningen har vært å kartlegge om nudging kan være med å påvirke hvordan søkere til foreldrepenger fordeler fellesperioden mellom mor og far (eller medmor). Vi undersøker også om det er forskjeller i hvordan ulike grupper (basert på kjønn, utdanning, bosted, arbeidssituasjon og alder) velger å fordele foreldrepermisjonen, og om de responderer ulikt på nudging. I analysen benyttes kvantitativ primærdata innsamlet gjennom et eksperiment og en undersøkelse, publisert på NAVlab.no. Eksperimentet går ut på å studere effekten av endring av standardvalg og fjerning av aktivitetskrav i forbindelse med fordeling av foreldrepermisjon. Vi har 650 deltakere i spørreundersøkelsen, og disse ble tilfeldig fordelt i fire ulike behandlingsgrupper, i henhold til standardvalg (balansert vs. ubalansert) og tekst (med eller uten krav om ekstra informasjon om mors aktivitet). Utredningen tar utgangspunkt i eksisterende teori og tidligere forskning gjennomført på fagområdet. Konklusjonen baseres på resultater fra regresjonsanalyser gjennomført i statistikkprogrammet Stata, og en kvalitativ analyse av respondentenes begrunnelser for valg av fordeling. Hovedfunnene fra denne utredningen er at endring fra ubalansert til balansert standardvalg vil bidra til at far får tildelt flere uker av fellesperioden enn ved et ubalansert standardvalg. Alle grupper vi har testet påvirkes til å fordele fellesperioden mer likt, nå standardvalget er balansert. I tillegg finner vi at menn vil fordele flere uker til far enn kvinner, og at de med høyere utdanning samt de som bor i større byer fordeler flere uker til far. Utredningen viser også at heltidsansatte vil fordele færre uker til far. Oppsummert indikerer analysen at NAV som valgarkitekt kan påvirke sine brukere ved å gjøre små endringer i de underliggende valgene i sine søknadsportaler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleEn nudge for likestilling: små grep for en mer balansert fordeling av foreldrepengeperiodennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record