Show simple item record

dc.contributor.advisorSverdrup, Therese E.
dc.contributor.advisorSchei, Vidar
dc.contributor.authorJohansen, Cecilie Sæterøy
dc.contributor.authorTorjusen, Camilla Solheim
dc.date.accessioned2017-09-06T07:28:21Z
dc.date.available2017-09-06T07:28:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453284
dc.description.abstractVi har i denne masterutredningen studert Verdibasert ledelse i et konsulentselskap. Eksisterende forskning henviser til gjenkjennelse av Verdibasert ledelse i praksis samtidig som det påpekes et teoretisk rammeverk som er manglende. Vi har tatt for oss teorien og med det søker vi etter å bidra med innholdsmomenter til en evidensbasert teori for Verdibasert ledelse, herunder hvordan dette utøves i et IT-konsulentselskap som selv uttrykker å være verdibasert. Dette har muliggjort en bedre forståelse for Verdibasert ledelse innenfor en gitt kontekst, og med det bidratt til å avdekke viktige innholdsmomenter for utøvelse av Verdibasert ledelse. Vi har opplevd det som interessant å studere Verdibasert ledelse i et konsulentselskap med selvstendige ansatte ettersom det er få studier som har tatt for seg dette tidligere. Selvstendige ansatte ønsker i høy grad å lede seg selv og utøver ofte arbeidsoppgaver på bakgrunn av deres ekspertise og erfaring. I denne utredningen omtales disse som kunnskapsmedarbeidere. Videre har omfanget både av konsulentselskap og kunnskapsmedarbeidere økt betydelig de siste årene. Tilnærmingen ved å finne nye måter å utøve ledelse på er derfor etterspurt. Ved å øke innsikten i hvordan Verdibasert ledelse kan se ut i en slik kontekst kan det bidra til innsikt for andre organisasjoner i sentrale momenter ved Verdibasert ledelse, og på bakgrunn av dette etablere motivasjon til å innføre ledelsesteorien i eget selskap. Utredningen innebærer en kvalitativ forskningstilnærming, der data er samlet inn ved bruk av intervjuer, interne dokumenter fra selskapet og medieklipp. Verdibasert ledelse studeres ved å kartlegge hva begrepet inneholder og hvordan det kan utøves i vår case. Utredningen legger til grunn Verdibasert ledelse som en ledelsesteori. I studien er det fire funn vi finner sentrale. Hovedfunnet er betingelsen av en etablert verdioverensstemmelse for organisasjonen som helhet. Videre har vi funnet implementeringen av en verdibasert rekruttering må foreligge for organisasjoner som utøver Verdibasert ledelse. Et tredje funn er ledelsens evne til å utøve tilretteleggende ledelse for å oppnå en verdioverensstemmelse i organisasjonen. Til slutt har vi funnet effekten av ledelsesteorien Verdibasert ledelse som forsterket på bakgrunn av ansattes selvstendighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleHva er verdibasert ledelse og hvordan kan det utøves? : en casestudie av konsulentvirksomheten IT-Consultnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record