Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugland, Sven Arne
dc.contributor.authorHolme, Victoria
dc.contributor.authorSchnitler, Sigvald Nikolai
dc.date.accessioned2017-09-11T10:57:26Z
dc.date.available2017-09-11T10:57:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454025
dc.description.abstractDenne masterutredningen studerer verdiskapende effekter som følge av at ulike mediebedrifter samlokaliseres i et felles næringsbygg, som har fått tilnavnet Media City Bergen. Studien søker å belyse på hvilken måte en slik bransjekonstellasjon kan være egnet for å oppnå verdiskapning. For å besvare dette har vi valgt å benytte en kvalitativ casestudie, i den hensikt å studere et øyeblikksbilde av de samlokaliserende aktørenes insentiver og forventninger. Vi finner dette hensiktsmessig ettersom samlokaliseringen først vil finne sted høsten 2017, og dermed ikke er et sluttført prosjekt under utarbeidelsen av denne masterutredningen. Masterutredningens empiriske datagrunnlag er hovedsakelig innhentet gjennom intervjuer av sentrale aktører som skal flytte inn i Media City Bergen. Videre har vi også benyttet observasjon og dokumentundersøkelser for å kunne få en dypere innsikt i det aktuelle caset. Vi har valgt å vurdere våre innsamlede data i lys av relevant teori for å diskutere på hvilken måte samlokaliseringen i Media City Bergen kan være egnet for oppnå verdiskapning. I den forbindelse har vi benyttet to ulike innfallsvinkler for å danne et helhetlig bilde, og på den måten identifisere hvilke effekter som kan påvirke verdiskapningen og eventuelt på hvilken måte. Resultater av denne studien indikerer at det er forbundet store investeringskostnader knyttet til samlokaliseringen, hvilket kan overskygge de positive effektene på verdiskapning. Imidlertid har vi også identifisert at de positive verdiskapende effektene kan overstige de negative effektene på lang sikt. Dette fordrer imidlertid bedre planlegging av samarbeidsprosjekter, at aktørene fra dagspressen i større grad deltar i samarbeidsaktiviteter, samt at NCE Media inkluderer relevante medieaktører utenfor Media City Bergen i samarbeidsprosjekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleSamlokalisering av medieaktører i Bergen : på hvilken måte er samlokaliseringen i Media City Bergen egnet for å oppnå verdiskapning?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record