Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMjøs, Aksel
dc.contributor.authorBrandtun, Malin
dc.contributor.authorHornseth, Elise Rekdal
dc.date.accessioned2017-09-11T12:07:14Z
dc.date.available2017-09-11T12:07:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454068
dc.description.abstractPassiv forvaltning har til nå vært lite benyttet i det norske obligasjonsmarkedet. I utlandet, og særlig i det amerikanske markedet, er det derimot en økende andel obligasjoner som blir forvaltet passivt. I USA forventes passiv forvaltning å få en ledende posisjon innen 2024. Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke om passiv forvaltning lar seg gjennomføre i det norske obligasjonsmarkedet. Likviditeten i det norske obligasjonsmarkedet er begrenset og vi ønsker derfor også å se hvordan dette påvirker muligheten for passiv forvaltning. Utredningen beskriver en simulering av en passiv forvaltningsstrategi i det norske markedet, ved å danne to «proxy-porteføljer» basert på Nordic Bond Pricing sin «Regular Market Index». Gjennom anvendelse av en indeksstrategi ønskes det å se hvilken avkastning en kan oppnå og hvilken aktiv risiko en tar ved å holde to porteføljer som følger tilhørende proxy. Porteføljene inneholder 124 og 207 papir, og perioden som analyseres er fra 30.12.14 til 30.12.16. Simuleringen viser at passiv indeksforvaltning er mulig å gjennomføre i det norske markedet. Strategien gir derimot en mindreavkastning i forhold til indeks og proxy. Mindreavkastningen skyldes i hovedsak transaksjonskostnader. Porteføljenes aktive risiko opp mot indeks var relativ lik og innenfor det som regnes for passiv forvaltning. Porteføljen med 207 papir hadde derimot vesentlig lavere aktiv risiko sett opp mot tilhørende proxy enn porteføljen med 124 papir. Dette skyldes at den største porteføljen klarer bedre å handle for å være investert mest mulig lik proxy. Porteføljeresultater endres med størrelsen på porteføljen. Ved en større portefølje anbefales det å holde flere papir for at en passiv forvaltning skal være aktuelt. Simuleringen bygger på forutsetninger og restriksjoner som vil påvirke porteføljens mulighet til å følge proxy. I en reell situasjon vil en derfor kunne oppleve andre resultater enn hva denne utredningen viser. Likevel er konklusjonen at passiv forvaltning i det norske obligasjonsmarkedet lar seg gjennomføre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titlePassiv forvaltning av obligasjoner i det norske markedet : en simulering av passiv indeksforvaltning basert på Nordic Bond Pricing sin «Regular Market Index» for 2015-2016nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel