Show simple item record

dc.contributor.advisorOrvedal, Linda
dc.contributor.authorOhm, Karen Hofland
dc.contributor.authorRisberget, Tilde
dc.contributor.editorRisberget, Tilde
dc.date.accessioned2017-09-11T12:47:34Z
dc.date.available2017-09-11T12:47:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454082
dc.description.abstractAvinor har monopol på parkering ved Stavanger Lufthavn Sola, og ifølge Konkurransetilsynet gir dette et dyrere og dårligere tilbud til forbrukerne. En privat aktør har imidlertid ønsket å etablere seg siden 2007, men Klima- og miljødepartementet har avvist forslaget. Dette fordi de mener at etablering av en ny aktør vil oppmuntre til økt personbiltrafikk til og fra flyplassen, og dermed øke klimagassutslippet. De mener også at dette vil svekke kollektivgrunnlaget. Formålet med denne masterutredningen har vært å undersøke konsekvensene av konkurransebegrensning på parkeringsmarkedet ved Stavanger Lufthavn Sola, og vurdere om de reisendes handlinger samsvarer med Klima- og miljødepartementets argumenter. Vi har særlig fokusert på to konsekvenser av konkurransebegrensning; begrenset kapasitet og høye priser. For å undersøke om dagens monopol faktisk gir et dyrere og dårligere tilbud for forbrukerne, har vi sammenlignet prisene på parkering ved Stavanger Lufthavn med prisene ved Trondheim Lufthavn, hvor det er to parkeringsaktører. Vi fant at på de mest attraktive parkeringsplassene tar Avinor en vesentlig høyere pris ved Stavanger Lufthavn. Videre har vi samlet inn data ved å gjennomføre en spørreundersøkelse på Stavanger Lufthavn Sola. Vi fant at de parkerende generelt har liten kjennskap til kollektivtilbudet, og at mange mener tilbudet ikke er godt nok. I tillegg fant vi at begrenset kapasitet kun vil gi små vridninger fra parkering til kollektivtilbudet. Dette fordi taxi og å bli kjørt fremstår som mer attraktive alternativer, og begrenset kapasitet vil dermed gi en økning i antall bilturer. Dersom konkurransebegrensningen fører til høyere priser vil vi ikke se store vridninger i valg av transportmiddel på grunn av at de parkerende er lite prissensitive. Ved en prisreduksjon som følge av at konkurranse etableres vil de største overføringene til parkering komme fra miljøverstingene å bli kjørt og ta taxi, ikke fra kollektivtrafikken. En ny reguleringsplan om privat parkering, lignende den Klima- og miljødepartementet tidligere avviste, er i skrivende stund klar for behandling. Vi håper og tror derfor at våre resultater kan bidra til denne debatten og komme til nytte for andre interessenter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleMonopol på flyplassparkering : en analyse av konsekvensene ved konkurransebegrensning for forbruker og miljønb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record