Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorArve, Malin
dc.contributor.authorSøfteland, Hanne Ratikainen
dc.date.accessioned2017-09-12T10:56:49Z
dc.date.available2017-09-12T10:56:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454247
dc.description.abstractI de fleste organisasjoner er budsjetter en grunnleggende byggestein. Denne utredningen undersøker styringssystemet som helhet i IT-konsulentselskapet Miles AS, som aldri har hatt budsjetter eller kvantitative mål. Hensikten er å få en grundigere forståelse av hvordan et selskap i praksis designer et styringssystem uten dette. Videre i oppgaven undersøkes det hvilke tiltak caseselskapet har gjort for å unngå byråkrati i en fase med konstant vekst. Avslutningsvis analyseres selskapets økonomiske prestasjon sammenlignet med bransjen og utvalgte konkurrenter. Dette gjøres for å vurdere om et styringssystem uten budsjetter eller kvantitative mål er lønnsomt. Oppgavens problemstilling er besvart ved å utføre intervjuer på caseselskapets kontor i Bergen. For å sikre pålitelig data analyseres også intervjuer av ansatte i selskapet gjennomført av forskere på NHH i 2013. I tillegg suppleres det med informasjon gitt på konsernets hjemmeside, i media, i bedriftspresentasjon og i årsregnskap. For å forstå hvordan organisatorisk kontroll oppnås uten budsjetter, undersøkes styringselementer i caseselskapet, kategorisert etter Malmi og Browns (2008) typologi. Selskapets visjon er å skape en fremragende arbeidsplass basert på verdiene faglig autoritet og varme. Fokuset på ansatte og kunder er langsiktig, og det er en grunnleggende tro på at det er kultur som skaper ønsket atferd. Derfor er kulturelle elementer mest omfattende, mens kybernetiske og administrative elementer, samt planleggings- og belønningselementer, er designet basert på kulturen. Styringspakken som helhet sørger for at ansatte tar beslutninger med grunnlag i selskapets verdier, og hva som er best for kunden og Miles. Kulturen sørger for god kunnskaps- og informasjonsdeling internt. Selskapet har også god kostnadskontroll, på tross av budsjettets fravær. Gjennom selskapets sterke fokus på rekruttering og kulturbygging, samt gjensidige forventninger, oppnås et høyt nivå av organisatorisk kontroll. Behovet for å styre ansatte utover dette er lite, og ledelsen bruker derfor mer tid på personalansvar. Integreringen av de ulike elementene i systemet er en kritisk faktor for suksess. I tillegg er det viktig med ledere som har gode menneskelige egenskaper. I oppgaven er det også vist at det med enkle tiltak er mulig å unngå byråkratiske effekter i en fase med sterk vekst. Avslutningsvis er det funnet at caseselskapet har god økonomiske resultater sammenlignet med bransjen og utvalgte konkurrenter, og det konkluderes med at selskapets unike filosofi og styringsmodell er lønnsom. Videre har modellen støtte i forskning, og oppgavens funn kan, med modifikasjoner, generaliseres til andre selskap.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleStyringssystemet i Miles AS : en studie av hvordan et selskap oppnår organisatorisk kontroll uten budsjetter og kvantitative mål, samt en vurdering av modellens lønnsomhetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel