Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Gunnar A.
dc.contributor.authorNordby, Jørgen
dc.contributor.authorAaby, Christian Fredrik
dc.date.accessioned2017-09-12T11:04:25Z
dc.date.available2017-09-12T11:04:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454253
dc.description.abstractI denne masterutredningen skal vi gjennomføre en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av egenkapitalen i selskapet per 31.12.2016. Vi har valgt å benytte en fundamental verdivurdering som verdsettelsesteknikk. Den fundamentale verdivurderingen vil bli supplert med en komparativ verdivurdering, hvor vi benytter multipler til å estimere verdien på egenkapitalen. I oppgaven vil vi kun basere oss på offentlig kjent informasjon. Vi har delt oppgaven inn i tre deler der vi starter med en kort presentasjon av oppdrettsbransjen, Norway Royal Salmon og verdsettelsesteknikker. Videre vil vi gi en mer detaljert strategisk analyse hvor vi analyserer eksterne og interne forhold knyttet til NRS. I den strategiske analysen kom vi frem til at NRS hadde en midlertidig konkurransefordel. I del to av oppgaven gjennomfører vi en strategisk regnskapsanalyse, beregning av historiske krav og en analyse av den historiske lønnsomheten i bedriften. I lønnsomhetsanalysen kom vi frem til at selskapet hadde en tidsvektet strategisk fordel på hele 22,2%, hvilket må ansees som unormalt høyt. I oppgavens siste del vil vi først utarbeide fremtidsregnskapet og de fremtidige kravene basert på funnen i tidligere kapitler. I den strategiske analysen antok vi at bransjen har en vedvarende strategisk fordel, hvilket stemmer godt overens med en fremtidig strategiske fordel på 6,9%. Videre gjennomførte vi en fundamental verdsettelse. I det første verdiestimatet fikk vi en estimert egenkapitalverdi på 9 113 446, hvilket tilsvarer en aksjekurs på 209,16. Estimatet gikk videre gjennom en konvergeringsprosess, og etter konkursjustering endte vi opp med et verdiestimat på 192,51 kr per aksje. På grunn av usikkerhet ved verdiestimatet gjennomførte vi en scenario- og sensitivitetsanalyse for å kartlegge de kritiske budsjettdriverne i verdiestimatet. Som ett supplement til den fundamentale verdsettelsen utarbeidet vi en komparativ verdivurdering basert på multipler. I den komparative vurderingen endte vi opp med et verdiestimat på 200,69 kr per aksje, hvilket gav støtte til vår fundamentale verdivurdering. Som følge av usikkerhet ved verdiestimatet utarbeidet vi en handlingsstrategi basert på en øvre og en nedre grense på +/- 10% av vårt verdiestimat, hvilket gav en hold anbefaling per 31.12.16, da børsverdien til aksjen var på 207,00 kr per aksje.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Norway royal salmon ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record