Show simple item record

dc.contributor.advisorPersson, Svein-Arne
dc.contributor.authorBøe, Ole Martin
dc.contributor.authorStokka, Mona
dc.date.accessioned2017-09-15T08:35:05Z
dc.date.available2017-09-15T08:35:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454805
dc.description.abstractI denne masterutredningen undersøkes mål på grad av aktiv forvaltning, med fokus på måltallene active share, tracking error og R2 ut i fra både ex-post og ex-ante beregninger. Analysen er gjort på grunnlag av porteføljer vi har konstruert selv etter porteføljekarakteristikkene markedskapitalisering, «book-to-market» og momentum, for tidsperioden 2005-2016. Konstruksjonene er også utført for to ulike antatte nivå av aktiv grad for tre ulike fremgangsmåter, en hvor avkastningen hentes direkte fra CRSP-databasen og to hvor avkastningen beregnes ved hjelp av Monte Carlo simuleringer. Hovedfokuset i oppgaven er å finne ut om active share, tracking error og R2 burde brukes i kombinasjon eller alene for å dømme grad av aktiv forvaltning. Dette undersøkes ved hjelp av en korrelasjonsmodell og en rangeringstabell. I tillegg ser første del av analysen på om det finnes prestasjonsmål som kan brukes som måltall, hvor resultatene viser at man ikke bør bruke prestasjonsmål til å vurdere om et fond er passivt eller aktivt i investeringsbeslutninger. Utredningen viser at active share, tracking error og R2 i de fleste tilfeller bør brukes i kombinasjon for å avgjøre aktiv grad til porteføljene. Det vil si at måltallene ikke kan substituere hverandre og at hvis man kun bruker ett av måltallene vil man over- eller undervurdere den aktive graden til porteføljen, som kan lede til feilaktige investeringsbeslutninger. Utredningen avdekker i tillegg at det er forhold hvor det er mindre risiko for over- eller undervurdering, fordi måltallene er mer substitutter enn komplementære. Dette gjelder generelt for tracking error og R2 som vi finner har en sterk positiv samvariasjon. I tillegg er ex-ante versjonene av active share, tracking error og R2 mer substitutter enn ex-post versjonene av samme måltall når porteføljene er svært aktive, mens det omvendte er tilfellet for passive porteføljer. Det vil si at det er viktigst å basere investeringsbeslutninger på flere måltall hvis en vurderer ex-post tall for aktive porteføljer og ex-ante tall for passive porteføljer. Til slutt angir også porteføljekarakteristikkene at høy markedskapitalisering og negativ momentum gir lavere risiko for over- eller undervurdering av aktiv grad, når porteføljene er passive.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleEr porteføljer aktivt eller passivt forvaltet? : en analyse av active share, tracking error og R2nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record