Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBalsvik, Ragnhild
dc.contributor.authorHaugen, Lars
dc.contributor.authorHaugen, Ruben Bjørnstad
dc.date.accessioned2017-09-18T11:12:02Z
dc.date.available2017-09-18T11:12:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455101
dc.description.abstractDen siste tiden har vi sett en forholdsvis kraftig vekst i forbrukslånsbransjen. Dette har ført til økt oppmerksomhet fra medier og politikere, som er bekymret for konsekvensene. Hovedmålet med denne utredningen har vært å undersøke om veksten er bærekraftig, eller om det finnes indikasjoner på at aktørene i forbrukslånsbransjen undervurder risikoen i sine utlånsporteføljer. For å kunne konkludere om hvorvidt risikoen i utlånsporteføljene undervurderes viste vi til at bankenes andel av lån forfalt mer enn 90 dager har hatt en enda høyere prosentvis vekst enn det totale utlånet. Vi viste også til spørreundersøkelser som ga klare indikasjoner på en høyere kunderisiko enn bankenes tapsavsetninger skulle tilsi. I analysedelen av utredningen tok vi utgangspunkt i den nye modellen for forventet tap, som presenteres i IFRS 9. Med noen forenklinger estimerte vi parameterne i modellen og viste hvilke utslag dette ville fått på bankenes resultatregnskap. Resultatene fra denne modellen, kombinert med indikasjonene vi fikk fra utredningens øvrige deler gjorde at vi konkluderte med at det faktisk foreligger en undervurdering av risikoen i forbrukslånsbransjen. Det andre målet med var å ta for seg de nye regnskapsreglene i IFRS 9, som blir obligatorisk fra 2018 for selskaper som benytter internasjonale regnsapsstandarder. Vi ønsket å undersøke hvordan de nye reglene skiller seg fra dagens, og vurdere om disse er egnet til å gi et bedre bilde av risikoen i forbrukslånsbransjen. Gjennomgangen av de viktigste endringene i IFRS 9 med hensyn til verdivurdering av porteføljen og tapsavsetninger, kombinert med vår estimering av modellen for forventet tap, bidro til konklusjonen om at den nye standarden lykkes med å gi et bedre bilde av risikoen i forbrukslånsbransjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleUndervurderes risikoen i forbrukslånsbranjen? : en gjennomgang av bransjens risikofaktorer og påvirkning av nye IFRS 9-reglernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel