Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorHorneland, Yngve Stoltz
dc.contributor.authorVangsnes, Vegard Kristian
dc.date.accessioned2017-09-19T10:58:55Z
dc.date.available2017-09-19T10:58:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455416
dc.description.abstractDenne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Schibsted ASA. Formålet er å estimere verdien av Schibsteds egenkapital per 31.12.16, bruke estimatet til å vurdere om børsverdien er rimelig og utarbeide en investeringsstrategi basert på funnene. For å få innsikt i Schibsteds underliggende økonomiske forhold, er det gjennomført en strategisk regnskapsanalyse. Den strategiske analysen ga innsikt i eksterne og interne forhold som forklarer Schibsteds strategiske posisjon. Regnskapsanalysen ga tall på Schibsteds risiko og rentabilitet, målt opp mot bransjegjennomsnittet. Analysene våre viste at Schibsted har en syntetisk rating lik BBB-, samt at de har en strategisk fordel over regnskapsperioden på 2,6 prosent. I strategisk analyse konkluderte vi med at denne fordelen kommer av en moderat ressursfordel, grunnet deres unike posisjon innen online rubrikk og deres sterke merkenavn som FINN og VG, og en svak bransjefordel som skyldes at «geografiske monopoler» innen avis er blitt svekket av digitalisering i det siste tiåret. Innsikten fra den strategiske regnskapsanalysen ble videre benyttet til å utarbeide et fremtidsregnskap og fremtidskrav for Schibsted over en periode på ti år. Det er forventet at Schibsted vil ha en økende strategisk fordel i årene fram til 2021, men at den da vil reversere mot en varig strategisk fordel på 2 prosent på lang sikt grunnet internasjonal konkurranse. Med utgangspunkt i dette, ble det gjennomført en verdivurdering gjennom to ulike metoder – egenkapitalmetoden og selskapskapitalmetoden. Gjennom en konvergeringsprosess endte metodene med tilnærmede identiske estimater. Usikkerheten i estimatet ble analysert gjennom simulering og sensitivitetsanalyse, hvor vi fant at det eksisterer betydelig usikkerhet i vårt verdiestimat. Vårt fundamentale verdiestimat endte på NOK 178,15 per aksje. Gjennom supplerende verdsettelse, gjennomført med multiplikatorer, endte det komparative estimatet på NOK 148,46 per aksje. Vi vurderer børskursen på NOK 190 som litt overvurdert. Børsverdien gir uttrykk for de samme strategiske fordelene som vårt fundamentale verdiestimat, men tar ikke tilstrekkelig hensyn til internasjonal konkurranse fra globale internettaktører. Det samme gjelder kursmålet på NOK 270, som vi anser som betydelig overvurdert. Dette kommer av at kursmålet har for stor tro på at Schibsted vil kunne etablere seg som en sterk, global internettaktør uten å bli svekket av internasjonal konkurranse, og tar for lite hensyn til Schibsteds historiske prestasjoner over de siste seks årene. Med en svakt overvurdert børskurs er likevel vår anbefaling hold.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSchibsted ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record