Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorMonsen, Jørgen Tvedt
dc.contributor.authorGundersen, Preben Holme
dc.date.accessioned2017-09-21T11:07:35Z
dc.date.available2017-09-21T11:07:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455990
dc.description.abstractDelingsøkonomien har vært gjenstand for bemerkelsesverdig vekst i nyere tid. Delingskonseptet omfatter en rekke økonomiske aktiviteter som via en plattform tilrettelegger for effektiv kommunikasjon mellom tilbydere og etterspørrere av underutnyttede ressurser. Gjennom å forsyne overnattingsmarkedet med personers ledige kapasitet av boenheter, har Airbnb blitt en verdensledende delingsaktør. Fremveksten av delingsøkonomien har bidratt til inntektsmuligheter for tilbydere, samtidig som de utfordrer tradisjonell næringsvirksomhet. Digitale delingstjenester har belyst at dagens skattesystem ikke er tilrettelagt for delingsøkonomien. Utredningens formål er å besvare i hvilken grad skatteprovenyet innen overnattingsmarkedet berøres av Airbnbs innvirkning på markedets dynamikk, som i dag primært består av tradisjonelle aktører. Dette vil presenteres gjennom analyser av Airbnb. Utredningen avdekker at skatteprovenyet i overnattingsbransjen for 2016 øker som følge av utleieaktivitet på Airbnb. Dette innebærer at skatteprovenyet generert av personers inntekter fra Airbnbs delingsplattform er større enn selskapets negative innvirkning på hotellvirksomheters omsetning i overnattingsbransjen, med tilhørende skatteproveny. Beregning av skatteproveny fra personers inntekter via Airbnb benytter delingsøkonomiutvalgets foreslåtte regelendring. Det avdekkes at OECDs forslagsendringer vedrørende fast driftsstedsvilkåret ikke vil påvirke Airbnbs skatteplikt. Dette impliserer at skattemyndigheter ikke har beskatningsrett på Airbnbs virksomhetsinntekter i Norge. Selskapets utnyttelse av skatteminimerende metoder kan medvirke til lavere effektiv skattesats enn hva tilfellet er for hotellvirksomheter. Manglende lokal skatteplikt kan således gi urimelige konkurranseforhold som er til fordel for Airbnb. Utredningen avdekker videre at Airbnb har fremtredende positive nettverkseffekter, som kan forklare selskapets eksplosive vekst de siste årene. Overnattingsbransjen innehar et lønnsomhetspotensial, hvilket gjør det mulig for Airbnb å opparbeide seg betydelig markedsmakt. Nettverkseffektene i kombinasjon med urimelige konkurranseforhold vil kunne drive veksten fremover. Dette vil i stor grad kunne påvirke markedets dynamikk. Vi konkluderer med at Airbnbs aktivitet i overnattingsbransjen medvirker til skatte- og konkurransemessige utfordringer. Implikasjonen er at skatteprovenyet i overnattingsmarkedet berøres i betydelig grad av Airbnbs innvirkning på markedets dynamikk. Utjevning av urimelige konkurranseforhold er kritisk. Det bør derfor utarbeides tiltak av respektive myndigheter før uheldige konkurransesituasjoner oppstår, som ex post er lite reverserbare.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleSkatte- og konkurransemessige utfordringer i delingsøkonomien : en studie av Airbnbnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record