Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDahl, Gunnar
dc.contributor.authorHansen, Thomas
dc.date.accessioned2018-02-20T09:00:04Z
dc.date.available2018-02-20T09:00:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485828
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en verdsettelse av entreprenørselskapet Veidekke ASA gjennom fundamental verdivurdering og supplert med multiplikatormodellen. I første del av utredningen blir verdsettelsesobjektet presentert samt bransjen det opererer i. Veidekke er et godt etablert selskap som har drevet med lønnsom entreprenørvirksomhet siden 1936. De opererer i et spekter av entreprenørbransjen som tar på seg prosjekter av størrelser bare de største entreprenørselskapene kan ta. Dette gjør at antallet konkurrenter er færre enn bransjen generelt, men konkurransen er fortsatt sterk på grunn av anbudsrunder. Bransjen lider og av lav innovasjonsgrad og standardiserte løsninger, noe som fører til små ressursfordeler. Veidekkes strategiske fordel kommer derfor fra bransjefordeler og det foreligger gode inngangsbarrierer i bransjen for å beholde de, men konkurransen fra store utenlandske entreprenører øker i takt med størrelsen på prosjektene i Norge. I utredningens andre del kvantifiseres antagelsene fra den strategiske analysen i den første delen gjennom en analyse av regnskapstallene som er offentlig tilgjengelig gjennom selskapets årsrapporter. Her ble antagelsen om at Veidekke sin lønnsomhet stammer fra bransjefordeler bekreftet. Videre ble selskapets likviditet og soliditet analysert som ble oppsummert i en syntetisk rating på BBB. For å vurdere lønnsomheten måtte det beregnes avkastningskrav og til dette ble det brukt kjente modeller som CAPM og WACC. På grunn av faktorer som selskapets lave betaverdi og dagens lave rentenivå ble avkastningskravet relativt lavt sammenlignet med hva man kan forvente en rasjonell investor ville krevd. I tredje og siste del av utredningen brukes innsikten fra den strategiske regnskapsanalysen til å lage et fremtidsregnskap med tilhørende fremtidskrav. Ved å bruke egenkapitalmetoden og selskapskapitalmetoden og en konvergering av disse metodene kommer man fram til et verdiestimat. Den estimerte verdien ble til slutt NOK 225,54 per aksje. Den komparative verdivurderingen resulterte i et langt lavere estimat på NOK 89,3 per aksje. Hovedvekten legges likevel på den fundamentale verdsettelsen og det konkluderes med en kjøps-anbefaling basert på børskursen 30.12.2015 på NOK 108,5. Denne anbefalingen er i tråd med flere meglerhus og hadde i løpet av 2016 gitt en avkastning på +13,82%.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleVeidekke ASA : Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel