Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBienz, Carsten
dc.contributor.authorRødseth, Peter
dc.date.accessioned2018-02-20T09:09:02Z
dc.date.available2018-02-20T09:09:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485832
dc.description.abstractMange økonomistudenter velger å verdsette aksjer i sin mastergradsavhandling. Jeg har i denne utredningen hatt som mål å finne ut hvor gode deres analyser har vært. For å gjøre dette har jeg undersøkt hvor treffsikre deres kursmål er sammenlignet med kursmålene til profesjonelle analytikere, i tillegg til kursmål produsert av enkle prognosemodeller. Jeg har også undersøkt hvorvidt man ville oppnådd høyere lønnsomhet ved å følge deres anbefalinger enn ved å investere i en markedsportefølje. Mine analyser viser at studentenes kursmål er mindre treffsikre enn kursmålene til profesjonelle analytikere, både ved at en mindre andel av studentenes kursmål har blitt nådd og ved at de har hatt en betraktelig høyere estimatfeil. Empiriske tester kan videre bekrefte at kursmål produsert av en student både har signifikant lavere sannsynlighet for å nås, og at de har en signifikant høyere estimatfeil, sammenlignet med kursmål produsert av en erfaren analytiker. Jeg finner også at selv en enkel prognosemodell kan produsere kursmål som nås oftere og har lavere estimatfeil enn studentenes kursmål. Når det gjelder treffsikkerheten av studentenes anbefalinger viser mine analyser at deres kjøpsanbefalinger har oppnådd negativ meravkastning, mens deres salgsanbefalinger har oppnådd positiv meravkastning. En investor ville dermed oppnådd høyere lønnsomhet ved å gjøre det motsatte av det studentene har anbefalt. Selv om studentenes verdsettelser har vært lite treffsikre vil jeg likevel ikke argumentere for at deres utredninger ikke har noen verdi. Det at analytikere har produsert mer treffsikre kursmål enn studentene kan tyde på at erfaring spiller en viktig rolle i aksjeanalyse. Studentene har lært seg de nødvendige teknikkene og modellene for å verdsette aksjer, men de mangler imidlertid den erfaringen som analytikerne har. Resultatene mine kan indikere at de, etter hvert som de blir mer erfarne, vil være i stand til å produsere mer treffsikre analyser. Å verdsette aksjer i mastergradsavhandlingen kan være en mulighet for studentene til å «trene» seg på aksjeanalyse og få erfaring som er verdifull når de skal ut i arbeidslivet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleHva er verdien av studentenes verdsettelser? : en studie av kursmål og anbefalingernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel