Show simple item record

dc.contributor.advisorAndreassen, Tor W.
dc.contributor.authorØstvold, Anne
dc.contributor.authorStrand, Linn-Kristin
dc.date.accessioned2018-02-23T12:55:26Z
dc.date.available2018-02-23T12:55:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486776
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å vurdere effektiviteten i det norske drosjemarkedet. Nyhetsbildet har siden Ubers etablering i Norge vært preget av debatten om Uber og taxinæringen. Nylig ble det stilt krav fra EFTAs overvåkningsorgan til norske myndigheter om endring i drosjemarkedet, hvor det hevdes at reguleringene forhindrer konkurranse og nyetablering. Hensikten med utredningen har følgelig vært å avgjøre om Uber eller taxis forretningsmodell kan produsere drosjetransport mest effektivt. Med dette ønsker vi å komme med et bidrag til evalueringen av drosjemarkedet Samferdselsdepartementet nå har sagt de vil gå i gang med. Ved å se på tjenesteproduksjonen og kundetilfredshet i tjenestene håper vi å danne et kvantifisert bilde av effektiviteten i det norske drosjemarkedet. Her har det blitt foretatt en todelt utredning, hvor vi analyserer produksjonen av drosjetjenesten med utgangspunkt i pris, kostnader og kapasitetsutnyttelse, og gjennom en spørreundersøkelse, sammenligner vi kundenes tilfredshet og hvilke verdier tjenestene skaper for kundene. Her finner vi at Uber har lavere priser for omtrent like kostnader og at de er mer økonomisk effektiv per tur. Taxi tar en høyere pris uten at dette er kostnadsbegrunnet, hvor resultatene viser at lav kapasitetsutnyttelse og ineffektiv organisering trekker lønnsomheten ned. Analysen av tilfredshet viser også at Uber generelt har mer tilfredse kunder og skaper en høyere kundeverdi, gjennom større transparens og bedre informasjon. Ubers digitale plattform bidrar her til reduksjon i transaksjonskostnadene og mer interaksjon mellom sjåfør og passasjer, som hever tillit og effektiviserer tjenesten. Vi konkluderer med at Uber sin forretningsmodell er mer effektiv og skaper mer verdi for kundene. Det vises til at i en tid med høy teknologiskvekst, bør det i drosjemarkedet åpnes for innovasjon og mer konkurransedyktige aktører, som kan komme konsumentene til gode.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleEffektivitet i det norske drosjemarkedet : en økonomisk vurdering av forretningsmodellene til Uber og taxnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record