Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMøen, Jarle
dc.contributor.authorHafstad, Oscar
dc.contributor.authorStangeland, Øyvind
dc.date.accessioned2018-02-26T12:18:13Z
dc.date.available2018-02-26T12:18:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486987
dc.description.abstractI 2016 mottok næringslivet i underkant av 7 milliarder kroner i forskningsstøtte fra Norges forskningsråd og SkatteFUNN-ordningen, i tillegg til at Innovasjon Norge delte ut mer enn 6 milliarder kroner i lån og tilskudd til ulike selskaper. Samfunnsutviklingen tilsier dessuten at forskning, utvikling og innovasjon vil bli viktig i tiden fremover. Dette underbygges av at regjeringen har et uttalt mål om å øke tilskuddene til nevnte formål som andel av BNP. I denne utredningen analyseres data om 156 tildelinger til norske, svenske og danske selskaper med sikte på å forstå hvordan aksjemarkedet verdsetter slike tilskudd samt hvordan verdsettelsen avhenger av en rekke forhold. Selv om det i utgangspunktet er vanskelig å si noe om fortegn og størrelsesorden på e ektene er det nærliggende å legge til grunn at pro ttmaksimerende selskaper ikke vil søke om forskningsstøtte dersom de ikke forventer å oppnå en privat gevinst. Oppgavens problemstillinger analyseres empirisk ved hjelp av begivenhetsstudiemetodikken. Metodens utgangspunkt er at man ved å predikere hva avkastningen ville vært i fravær av begivenheten vil kunne nne den kausale e ekten av at støtte gis til forskning og utvikling. Vi nner en estimert gjennomsnittlig e ekt som følge av tildelingene på 1,6 prosent. Denne meravkastningen indikerer at man pro tterer på å være aksjonær i selskaper som mottar forskningsstøtte. E ekten avhenger imidlertid av en rekke forhold. Underanalysene viser nemlig blant annet at e ekten av at tildelinger kunngjøres gjennom børsmeldinger er på 2,3 prosent og at tildelinger fra Innovasjon Norge har en større e ekt enn tildelinger fra øvrige tildelere. Ser vi på bransjenivå observeres det signi kante resultater kun for teknologibransjen og for helse og biotech-bransjen, der e ekten estimeres til å være omlag 2 prosent. Det gjøres oppmerksom på at omtrent 80 prosent av tildelingene i datasettet er norske, slik at resultatene i stor grad gjenspeiler norske forhold. Analysene viser for øvrig at aksjonærer i selskaper som mottar støtte fra Innovasjon Norge opplever en meravkastning på 10 prosent over en 15-dagers periode i forkant av kunngjøringen. Ytterligere analyser gir grunn til å tro at innsidehandel muligens kan forklare funnet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleAksjemarkedets reaksjon på tildelinger til forskning, utvikling og innovasjon : en empirisk analyse av nordiske selskapers reaksjon på tildelinger til forskning, utvikling og innovasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel