Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorSkontorp, Kristoffer
dc.contributor.authorWestre, Hallvard
dc.date.accessioned2018-03-01T09:08:05Z
dc.date.available2018-03-01T09:08:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487869
dc.description.abstractVi har i vår masterutredning foretatt en fundamental verdsettelse av petroleumselskapet Statoil ASA. Målet med oppgaven har vært å undersøke selskapets underliggende verdier og benytte disse til å finne et verdiestimat på Statoil ASA sin egenkapital. Utgangspunktet for verdsettelsen har vært offentlig tilgjengelig informasjon, hovedsakelig i form av års- og kvartalsrapporter publisert av Statoil ASA. Første steg i verdsettelsen er en strategisk analyse som undersøker eksterne makroøkonomiske og bransjespesifikke forhold, samt interne forhold i Statoil ASA. Den strategiske analysen avdekket at petroleumsbransjen som helhet genererer en superrentabilitet. Denne superrentabiliteten er imidlertid forventet å avta på sikt ved at fornybare energikilder i fremtiden vil utgjøre en betydelig større andel av verdens energiforbruk. For Statoil ASA ble det avdekket konkurransemessig paritet overfor bransjen. Andre steg i verdsettelsen er en regnskapsanalyse hvor vi sammenlikner kvantifiserte forhold i Statoil ASA opp mot utvalgte selskap i samme bransje. Resultatene fra den strategiske analysen og den strategiske regnskapsanalysen sammenfaller og de avdekket en strategisk fordel i bransjen og for Statoil ASA som medfører en betydelig superrentabilitet. Superrentabiliteten er beregnet til å være 7,2 % i gjennomsnitt over analyseperioden, og skyldes i hovedsak en vesentlig bransjefordel. Med bakgrunn i den historiske kvalitative og kvantitative analysen estimerte vi deretter fremtidsregnskap og -krav. På grunn av nevnte vridning mot fornybar energi er det forventet en avtakende superrentabilitet som i steady state ender på 2,1 %. I fremtiden forventes fortsatt en superrentabilitet fra bransjefordelen og konkurransemessig paritet for Statoil ASA. Basert på fremtidsregnskapet og -kravet har vi neddiskontert selskapets fremtidige kontantstrømmer, som etter en konvergeringsprosess gav en fundamental verdi på Statoil ASA på 155,00 NOK per aksje. Deretter gjennomførte vi en komparativ verdivurdering for å underbygge verdiestimatet vårt. Den komparative verdivurderingen gav et verdiestimat på 156,05 NOK per aksje. Vi valgte å vekte den fundamentale verdsettelsen og den komparative verdivurderingen med henholdsvis 75 % og 25 % som gav et endelig verdiestimat på 155,26 NOK per aksje per 23.11.2017. Statoil ASA sin aksje var per 23.11.2017 på 166,30 NOK. Dermed mener vi at Statoil ASA sin verdi per 23.11.2017 inneholder merverdier vi mener selskapet ikke besitter. Ettersom det er en moderat usikkerhet tilknyttet vårt verdiestimat har vi satt handlingsgrenser 10 % hver vei fra estimert verdi, og vi ender derfor opp med en hold-anbefaling for Statoil-aksjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleStatoil ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record