Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorBerner, Jens W.
dc.contributor.authorJust, Thomas E.
dc.date.accessioned2018-03-01T13:05:13Z
dc.date.available2018-03-01T13:05:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487975
dc.description.abstractDenne utredningen omhandler en fundamental verdivurdering av XXL ASA. Hovedmålet med utredningen er å estimere den virkelige verdien av egenkapitalen til XXL ASA og tilhørende aksjeverdi per 15.10.2017. I den strategiske analysen i del 1 blir bransjen beskrevet som en bransje med høye marginer som ventes å avta noe i årene som kommer grunnet økt konkurranse i markedet. Videre blir det i den interne ressursanalysen identifisert at XXL vil dra stor nytte av sin sterke merkevare ved ekspansjonen til Mellom-Europa og at de videre er egnet til å oppnå høyere marginer enn bransjen grunnet kostnadseffektiv lagerstyring og distribusjon. I utredningens del 2 analyseres regnskapene til XXL for perioden 2012 til 2017. Det fullstendige årsregnskapet for 2017 er imidlertid utarbeidet gjennom en trailing basert på halvårsregnskapet for 2017 og årsregnskapet for 2016. XXL har i gjennomsnitt hatt en strategisk fordel på 6,5% over analyseperioden. Fordelen stammer primært fra den gode lønnsomheten i bransjen, men fordelen reduseres grunnet det lave omløpet til netto driftseiendeler for XXL tidlig i analyseperioden. Fremtidsregnskapet utarbeides i del 3. Budsjettperioden går frem til 2025 før selskapet går inn i steady state hvor det forutsettes konstant vekst i overskuelig fremtid. Fremtidige kontantstrømmer vil i del 3 neddiskonteres til dagens verdi ved hjelp av fremtidige avkastningskrav. Vi har estimert at XXL vil ha en strategisk fordel på 8,8% på lang sikt. Fordelen skyldes at bransjen ventes å gjøre det godt også i framtiden og at XXL vil oppnå høyere marginer enn resten av bransjen grunnet kostnadseffektiv lagerstyring og distribusjon. Det ventes at XXL vil opprettholde sin sterke posisjon i Norden samt lykkes med etableringen i Mellom-Europa. Ved neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer har vi kommet fram til et verdiestimat på kr 114 per aksje. En komparativ verdivurdering gir et verdiestimat på kr 105. Ved å vekte de to estimatene med henholdsvis 70% og 30%, er vårt endelige verdiestimat på kr 111 per aksje. Basert på dette gir vi en kjøpsanbefaling per 15.10.2017 da kursen var kr 87.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.titleFundamental verdivurdering av XXL ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record