Show simple item record

dc.contributor.advisorDanilova, Kjersti Berg
dc.contributor.authorBakken, Siri Marie
dc.date.accessioned2018-09-03T10:33:59Z
dc.date.available2018-09-03T10:33:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560489
dc.description.abstractHelt siden 1959 har stadig flere industrielle roboter blitt introdusert over hele verden (Argote & Goodman, 1985). Bruken av dem har nærmest utviklet seg til en nødvendighet for å sikre markedsaktørenes konkurranseevne. Nylig har også en annen type roboter blitt implementert i tjenestesektoren – såkalt Robotic Process Automation-teknologi, eller RPA (Stople, Steinsund, Iden & Bygstad, 2017). Begrepet viser til programvareroboter som kan brukes til å automatisere manuelle oppgaver i en bedrift, men vi vet fremdeles relativt lite om mulige fordeler og ulemper knyttet til robotisering. Formålet med denne masterutredningen er derfor å belyse hvordan implementering og bruk av RPA på en arbeidsplass vil påvirke de ansattes motivasjon. Studien baserer seg på en dyptgående empirisk casestudie av en anonym bedrift våren 2018, og henter data fra flere dybdeintervjuer med ansatte på medarbeider- og ledernivå. Etterpå ble funnene analysert i lys av teori om motivasjon, om endringsledelse og om motstand mot endring. RPA er en relativt ny teknologi, og det finnes lite omfattende forskning på hvordan implementering og bruk av programvareroboter på arbeidsplassen vil påvirke de ansatte, deres arbeidshverdag og motivasjon. Utredningen kan derfor bidra med et nytt perspektiv på denne teknologien. Hovedfunnet i studien er at implementering og bruk av RPA kan stimulere til stor indre arbeidsmotivasjon. RPA-initiativet i casebedriften fører generelt med seg lite frykt og angst for å miste jobben, men oppfattes derimot å skulle frigjøre tid til mer spennende og interessante arbeidsoppgaver i en stadig travlere hverdag. Informantene opplever videre personlig og profesjonell vekst i form av kompetansebygging og utvikling av nye ferdigheter gjennom arbeidet med programvarerobotene, og er opptatt av at RPA-implementeringen kan føre til tettere samarbeid på tvers av avdelinger. I forbindelse med kartlegging av aktiviteter demonstrerer medarbeiderne riktignok en mindre helhetlig tankegang enn ønskelig, men et generelt fokus på Lean og prosessforståelse kan demme opp for dette.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleInnvirkningen av Robotic Process Automation på motivasjon på en arbeidsplass : en kvalitativ studie av implementering og bruk av RPAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record