Show simple item record

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorAskevold, Lars Erik
dc.contributor.authorBuvarp, Viktor
dc.date.accessioned2018-09-03T12:14:09Z
dc.date.available2018-09-03T12:14:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560515
dc.description.abstractHøyere levealder og økende antall omsorgstrengende eldre i Norge vil føre til større behov for omsorgstjenester. Sykepleiere er den største yrkesgruppen i omsorgstjenestene, men andel menn blant sykepleiere er lav. Formålet med utredningen er å kartlegge hvorfor det er så få mannlige sykepleiere i Norge, og hva man kan gjøre annerledes for å rekruttere og beholde dem. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant avgangselever i videregående skole, med 247 respondenter. I tillegg intervjuet vi 5 mannlige sykepleiestudenter og 15 mannlige sykepleiere. Datainnsamlingen ga oss innsikt i hva som blir vektlagt ved valg av utdanning. Vi spurte også om lønn, mannlige sykepleieres status og hva informantene trodde kunne bidra til å rekruttere menn til sykepleieyrket og beholde dem der. Våre funn tyder på at menns generelle preferanser ved valg av utdanning passer godt til sykepleieyrket. Ved å fokusere på gode utsikter for fast jobb, heltidsstilling og relevant jobb, vil trolig flere vurdere sykepleieyrket. Halvparten av avgangselevene trodde bedre informasjon om sykepleieyrket og de maskuline sidene ved yrket, kunne fått flere menn til å bli sykepleiere. Inntrykket bekreftes av sykepleiestudentene og sykepleierne. Kun én av 20 menn startet på sykepleiestudiet rett etter videregående skole. Bedre informasjon som kan bidra til holdningsendring, vil med andre ord være viktig for å rekruttere flere menn til sykepleie. Flere av de mannlige sykepleierne mener arbeidstids- og turnustilpasninger er viktigere enn høy lønn. Høyere lønn til nyansatte, eller en spesiell gruppe, vil kunne skape misnøye, siden dette vil stride mot hva sykepleierne synes er rettferdig. Sykepleiernes vurdering av status styrker seg med økende erfaring i yrket, mens tilfredshet med lønn avtar. Sykepleierne synes å bli mer opptatt av høy lønn i løpet av karrieren. Ved valg av fagfelt peker flere på at autonomi i jobben er viktigere enn lønn. Fast arbeidstid på dagtid ble viktigere med tiden. For å beholde mannlige sykepleiere, er karriere- og utviklingsmuligheter viktig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleHvordan rekruttere og beholde mannlige sykepleiere i offentlig helsevesen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record