Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohannessen, Trond Vegard
dc.contributor.authorUnhjem, Jon Anders
dc.contributor.authorTrengereid, Jarl
dc.date.accessioned2018-09-04T10:50:19Z
dc.date.available2018-09-04T10:50:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560674
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å studere hvordan norske kinoer har blitt påvirket av strømmetjenestenes gjennombrudd i Norge. Studien benytter teori om eksterne sjokk for å undersøke hvordan ny teknologi kan endre en stor og etablert bransje. Bransjen som studeres er videounderholdningsbransjen, og norske kinoers evne til å skape og kapre verdi i en ny konkurransesituasjon er hovedfokus. Avslutningsvis ser utredningen på hvordan posisjoneringen til norske kinoer kan analyseres i lys av den nye konkurransesituasjonen. Ved bruk av klassisk teori fra strategifaget og teori om eksterne sjokk, vil vi undersøke i hvilken grad våre funn samsvarer med teoretiske rammeverk, og hvilke implikasjoner dette har for norske kinoers konkurranseevne. Studien er utformet som en kvalitativ casestudie med et utforskende design. Datainnsamlingen baserer seg på dokumentanalyse og dybdeintervjuer med sentrale og erfarne personer med ulik tilknytning til norsk kino, noe som har bidratt til å gi oss dypere innsikt i bransjen. Informasjonen som er avdekket presenteres i et eget kapittel, hvor det redegjøres for den norske kinobransjens historiske utvikling, strømmetjenestenes gjennombrudd og dagens konkurransesituasjon. Utredningen viser at strømmetjenestenes gjennombrudd har medført betydelige utfordringer for den norske videounderholdningsbransjen. Den totale verdiskapingen i markedet har økt betraktelig, men det meste av verdiskapingen har tilfalt norske konsumenter i form av større konsumentoverskudd. Markedet for fysisk film har blitt kraftig redusert som følge av sjokket, mens norske kinoer har blitt påvirket i svært liten grad. Besøkstallene har holdt seg relativt stabile, samtidig som nordmenns reservasjonspris for kinobilletter har økt. Våre funn viser at årsaken til at norske kinoer i stor grad har blitt skånet for det teknologiske sjokket er sammensatt, men et bevisst fokus på å levere filmopplevelser av stadig høyere kvalitet har bidratt til å øke deres verdiskaping så vel som deres verdikapring i samme tidsperiode. Videre viser utredningen at norske kinoer har varige konkurransefortrinn som har bidratt til at de har stått imot konkurransen fra strømmetjenestene. Det viktigste konkurransefortrinnet er deres eksklusive rettigheter på fremvisning av nye filmer, men denne eksklusiviteten har blitt satt under et sterkt press som følge av strømmetjenestenes gjennombrudd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleNorske kinoer i en ny konkurransesituasjon : casestudie: hvordan kan økt konsum av audiovisuelt innhold på strømmetjenester påvirke norske kinoer?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel