Show simple item record

dc.contributor.authorTenfjord, Malin
dc.contributor.authorViermyr, Mathias
dc.date.accessioned2018-09-05T10:20:43Z
dc.date.available2018-09-05T10:20:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560900
dc.description.abstractI masterutredningen er det blitt gjennomført en omfattende strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Lerøy Seafood Group ASA (Lerøy). Utredningens hovedformål har vært å estimere Lerøy sin egenkapitalverdi og tilhørende aksjeverdi per 31.12.2017. Fundamental verdivurdering er valgt som foretrukket verdsettelsesteknikk, og for å tilføre mer robusthet til verdiestimatet er det blitt utført en supplerende, komparativ verdivurdering. Det endelige verdiestimatet blir sammenlignet med børskurs på verdsettelsestidspunktet for å utarbeide en anbefalt handlingsstrategi av Lerøy-aksjen. Masterutredningen er delt inn i tre hoveddeler. I del I gis det først en presentasjon av oppdrettsbransjen, selskapet Lerøy og komparative virksomheter. Videre blir utredningens anvendte rammeverk presentert. Avslutningsvis i del I gjennomføres en grundig strategisk analyse av Lerøy som omfatter både en ekstern bransjeanalyse og en intern ressursorientert analyse. I den eksterne bransjeanalysen blir det avdekket at konkurranseintensiteten i oppdrettsnæringen er moderat, hovedsakelig grunnet restriktiv konsesjonspolitikk, høye inngangsbarrierer og begrenset rivalisering. Funnene fra analysen indikerer at det eksisterer muligheter for å danne og opprettholde varige bransjefordeler for oppdrettsselskapene. Fra den interne ressursorienterte analysen blir det avdekket at Lerøy besitter ressurser som på kort sikt gjør det mulig for selskapet å oppnå et midlertidig konkurransefortrinn. Analysene antyder likevel at konkurransefortrinnet høyst sannsynlig vil være avtagende på lengre sikt. Del II innledes med en detaljert omgrupperings- og justeringsprosess av Lerøy og konkurrentenes historiske regnskapstall. Deretter blir det foretatt en analyse av historisk likviditet og soliditet, som kulminerer i en syntetisk ratingkarakter på A for Lerøy. I del II blir videre Lerøys historiske avkastningskrav estimert, og det er dessuten utarbeidet gjennomgripende rentabilitetsanalyser. Rentabilitetsnalysene avdekker at Lerøy i perioden 2012-2017 har oppnådd en strategisk fordel på 14,8 %, og at fordelen hovedsakelig er drevet av en betydelig bransjefordel. Analysene fra del I og II danner grunnlag for utarbeidelser av fremtidsregnskap og fremtidskrav. Basert på fremtidsregnskapet og -kravene er Lerøys langsiktige strategiske fordel estimert til å være på 4 %. Videre blir det i del III utført en fundamental og komparativ verdivurdering av Lerøy, samt en fullstendig risikoanalyse. Det fundamentale og komparative verdiestimatet er vektet med henholdsvis 75 % og 25 %, og resulterer i et fullstendig og endelig verdiestimat på 59,09 kroner per aksje per 31.12.2017. Selv om det tas hensyn til usikkerhet i verdiestimatet ved utarbeiding av handlingsstrategi, anbefales det kjøp av Lerøy-aksjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleLerøy Seafood Group ASA : strategisk regskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record