Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Lars Inge
dc.contributor.authorRistad, Andreas
dc.contributor.authorLøberg, Kristian
dc.date.accessioned2018-09-06T12:48:20Z
dc.date.available2018-09-06T12:48:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561265
dc.description.abstractIFRS 9 erstattet 1.januar 2018 IAS 39 som regnskapsstandard for finansielle instrumenter. Den nye standarden er et resultat av finanskrisen. hvor regnskapsreglene av enkelte fikk skylden for å ha forsterket virkningene av den finansielle krisen. Det ble blant annet pekt på at bankenes tapsavsetninger på finansielle instrumenter forut for krisen var for små og kom for sent. Mange mente også at reglene for klassifisering og måling var for kompliserte og i liten grad harmonerte med den underliggende driften. IFRS 9 introduserer derfor nye prinsipper for nedskrivning og klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Undersøkelser viser at mange banker forventer økte nedskrivninger og økt volatilitet som følge av overgangen fra IAS 39 til IFRS 9. Med dette som bakteppe har vi sett på hvilke tilpasninger banker- og finansinstitusjoner kan gjøre for å minimere effekten av overgangen. Analysen har tre hovedområder. Vi har først sett på hvilke produkter og strategier som kan bli mindre attraktive under IFRS 9, og hvordan kan man tilpasse seg endringene. Videre har vi sett på hvordan bankene kan tilpasse produkter eller forretningsmodeller for å sikre måling til amortisert kost. Til slutt har vi sett på skjønnsmessige vurderinger knyttet til nedskrivningsmodellen og klassifisering og måling, samt om dette åpner for "earnings management". Vår analyse har avdekket at det er en rekke tilpasninger bankene kan gjøre for å minimere effekten av implementeringen av IFRS 9. Bankene kan tilpasse produkter og kontraktsvilkår for å minimere effekten av nedskrivningsmodellen. I tillegg finner vi at bankene bør gjennomgå sine forretningsmodeller og innholdet i kontraktene for å sikre at utlån kan regnskàpsføres til amortisert kost. Vår gjennomgang viser også at IFRS 9 inneholder en rekke skjønnsmessige vurderinger. Disse vurderingene kan både skape forskjeller på tvers av ulike banker og åpne for regnskapsmessige tilpasninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleIFRS 9 – Ny standard for finansielle instrumenter : strategiske tilpasningsmuligheter til ny standard for finansielle instrumenter for bank- og finansinstitusjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record