Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBygstad, Bendik
dc.contributor.authorSkomedal, Mari-Gunn
dc.contributor.authorKvinlaug, Sigurd A. Bjornes
dc.date.accessioned2018-09-07T08:24:28Z
dc.date.available2018-09-07T08:24:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561378
dc.description.abstractDigitale plattformer forandrer verden, og snur opp ned på bransje etter bransje. I det siste har vi sett at digitale plattformbedrifter også har begynt å utfordre finanssektoren. Vi vil trolig også se flere digitale plattformer etablere seg her som følge av innføringen av det nye betalingsdirektivet PSD2 i Europa. Bankene er derfor nødt til å endre seg raskere enn før for å beholde kundekontakten. Dette har blant annet ført til at flere banker i Norge har lansert egne mobilbetalingstjenester som et forsøk på å møte kundene på nye måter. Mobilbetalingstjenesten som oppnådde størst suksess i Norge er DNBs Vipps. I denne utredningen har vi gjennomført en casestudie av mobilbetalingstjenesten Vipps for å analysere denne digitale betalingsplattformens utvikling. Til tross for at det finnes mye forskningslitteratur om hvilke faktorer som er viktige i en digital plattforms utvikling, finner vi lite forskning som plasserer disse faktorene i et tidsløp. Ved å kombinere faktorer som plattformlitteraturen trekker frem som viktige med det som viste seg å være viktig i utviklingen til Vipps, har vi laget en trinnvis prosessmodell. I denne modellen presenteres sentrale faktorer som lansering, inntjening, åpenhet, konkurranse og arkitektur, men også det mer særegne trekket for den finansielle sektoren: samarbeid. Denne prosessmodellen har vi kommet frem til ved å kombinere forskningslitteratur om plattformer, dybdeintervjuer av eksperter, og sekundærkilder i form av artikler og rapporter fra Internett.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleVipps, så var det en plattform : en kvalitativ studie av utviklingen til en digital plattform i finanssektoren i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel