Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjerksund, Petter
dc.contributor.authorMæland, Fabian Lindseth
dc.contributor.authorTornes, Martin Wergeland
dc.date.accessioned2018-09-07T10:18:02Z
dc.date.available2018-09-07T10:18:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561429
dc.description.abstractExchange-Traded Funds (ETFs) har sett en økende popularitet i markedet som et investeringsprodukt tilgjengelig for alle typer investorer. Det siste tiåret er det allikevel en annen underkategori innenfor ETF-markedet som har fått størst oppmerksomhet fra investorene, nemlig strategisk beta ETF-er. Strategisk beta ETF har som formål å oppnå risikojustert meravkastning relativt til tradisjonelle markedskapitalbaserte indekser. Dette gjør de ved å kombinere de positive elementene ved passiv forvaltning, samtidig som de drar nytte av fordelene knyttet til aktiv forvaltning, ved å eksponere seg mot ulike sektorer og investeringsstrategier i markedet. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt strategisk beta ETF-er genererer risikojustert meravkastning utover deres referanseindekser. Samtidig ønsker vi å undersøke om strategisk beta ETF-er empirisk sett har vært gode investeringsobjekter relativt til tradisjonelle investeringsalternativer, ved å sammenligne prestasjonen til strategisk beta ETF-er med en representativ markedsindeks for det europeiske aksjemarkedet. Teorifundamentet i oppgaven baserer seg på metodikk fra tidligere forskning på det amerikanske og europeiske markedet, hvor formålet er å benytte ulike prestasjonsmål for å avdekke fondenes prestasjon over tid. For å besvare problemstillingen i oppgaven benytter vi oss av data fra Morningstar i våre analyser, hvor vi deler strategisk beta ETF-ene inn i representative kategorier basert på deres investeringsstrategi. Når vi sammenligner resultatene fra analysen for strategisk beta-kategoriene med resultatene for deres representative referanseporteføljer finner vi at investeringskategoriene «Momentum» og «Lav/Minimum volatilitet/varians» leverer best resultat i perioden som er analysert. Ved hjelp av ulike signifikanstester finner vi allikevel at resultatene for de ulike kategoriene i analysen ikke representerer signifikante positive verdier i forhold til deres referanseindekser. Dette innebærer at vi ikke finner tilstrekkelig bevis for å med sikkerhet konkludere med at strategisk beta ETF-er genererer risikojustert meravkastning i forhold til deres referanseindekser. Vi finner allikevel at strategisk beta-kategoriene i gjennomsnitt har prestert betydelig bedre enn markedsindeksen for det europeiske aksjemarkedet, som tyder på at strategisk beta ETF-ene har representert gode investeringsobjekter i perioden som er analysert sammenlignet med aksjemarkedet som helhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleKan strategisk beta ETF-er generere risikojustert meravkastning i det europeiske aksjemarkedet? : Can strategic beta ETFs generate risk adjusted returns in the European stock market?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel