Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPedersen, Karl Rolf
dc.contributor.advisorSchroyen, Fred
dc.contributor.authorIngleson, Mari Hansen
dc.date.accessioned2018-09-10T10:44:31Z
dc.date.available2018-09-10T10:44:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561727
dc.description.abstractOppgaven forsøker å belyse hvilke mekanismer som påvirker sykefravær. Det legges selvsagt til grunn at hovedårsaken er sykdom, og at noe fravær er uunngåelig. Likevel skal jeg se nærmere på enkelte økonomiske faktorer som kan påvirke nettopp fraværet. Dette er en sammensatt problemstilling, men jeg har spesielt sett på i hvilken grad generøsiteten i sykepengeordningen har en innvirkning på sykefraværet. Oppgaven sammenlikner sykefraværet i 15 europeiske land, og benytter en indeks for generøsitet i sykepengesystemet (som går fra 4-17 på de aktuelle landene). Jeg finner en signifikant positiv sammenheng mellom sykefravær og generøsitet i sykepengesystemet. Denne effekten viser at et poeng på skalaen er knyttet til mellom 0,747 og 1,082 fraværsdager per arbeidstaker. Avhengig av hvor mange kontroller en inkluderer, er effekten signifikant i alle tilfeller. Oppgaven peker i retning av at en generøs sykelønnsordning fører til et høyere sykefravær. Det er imidlertid viktig å merke seg at det er mye av variasjonene i dataene som forklares utenfor modellen. Sykefravær er altså sammensatt og vanskelig å forklare. Likevel tyder resultatene på en sammenheng mellom sykefravær og generøsitet. Oppgaven ser også nærmere på utviklingen i sykefravær og uførhet i Norge og Sverige i perioden 1995-2015. I midten av denne perioden har Sverige gjennomført tre reformer. Analysen av totaleffekten av disse reformene viser en reduksjon på 0,621 prosentpoeng i sykefraværet og en økning i uførhet på 3,526 prosentpoeng. Dette tyder på at svenskene har lykkes med en liten reduksjon i sykefraværet, om dette skylles ett strengere system eller at en har flyttet brukere fra en ytelse til en annen er vanskelig å si sikkert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleGenerøsitet i sykepengesystemet : en internasjonal sammenlikning av fraværnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel