Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorHermansen, Stig A.
dc.date.accessioned2018-09-10T10:56:04Z
dc.date.available2018-09-10T10:56:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561734
dc.description.abstractMasterutredningen tar for seg en verdsettelse av Gymshark hvor formålet er å komme fram til et verdiestimat på egenkapitalen til selskapet. Verdsettelsen vil bli foretatt med fri kontantstrøm til egenkapitalmetoden, og residual inntektsmetoden. Det vil også bli undersøkt om supplerende metoder som komparativ verdsettelse kan bli benyttet i oppgaven. Oppgaven starter med å gi en introduksjon til virksomheten til Gymshark, og sportsklærbransjen. Deretter blir metoderammeverket gjort rede for og diskutert. Det historiske resultatet, balansen og kontantstrømmen blir justert og normalisert slik at de kan brukes for analyse. Det blir her rettet et fokus mot lønnsomheten til kjernevirksomheten. En strategisk risiko analyse vil bli gjennomført av både interne og eksterne forhold. Analysen danner grunnlaget for å forklare resultatene det normaliserte årsresultatet viser, og danner også grunnlag for å forklare utviklingen i ulike budsjettdrivere i framtidsregnskapet. Analysen som har blitt utført viser at bransjen gjør det godt, men at det samtidig er sterk rivalisering, og noe lave marginer i bransjen. Den eksterne analyser viser at det forventes en reduksjon i veksten til verdensøkonomien slik at det er forventet noe reduksjon i bransjen pga av dette. Etter den strategiske analysen har det blitt utført en investororientert analyse med fokus på lønnsomhetsanalyse og strategisk lønnsomhetsanalysen. Analysene viser at Gymshark er lønnsom i perioden som er blitt analysert. Etter dette blir kredittrisikoen til selskapet analysert, og det blir gitt en karater på risikoen knyttet til selskapet. Gymshark ble gitt karakteren A. Videre blir avkastningskravene til Gymshark estimert, og det er her blitt gjort et noe uvanlig valg med å estimere krav for hvert enkelt år. I og med at Gymshark sine eiere ikke er veldiversifiserte investorer er ulike metoder for å ta hensyn til usystematisk risiko blitt undersøkt. Totalbeta metoden virket mest objektiv, og ble tatt i bruk sammen med børskopieringsmetoden for å komme fram til en endelig totalbeta. Med utgangspunkt i den strategiske analysen og regnskapsanalysen ble det utarbeidet et framtidsregnskap. Her ble det valgt en modell med lavt detaljeringsnivå. Ved bruk av fri kontantstrøm til egenkapitalmetoden ble egenkapitalverdien til Gymshark estimert til å være 129.513.296. Med aksjene Gymshark har ga dette en aksjepris på 706.166 pund. Det vil bli utført en scenarioanalyse samt en simulering i Crystal ball, og resultatene vil bli sammenlignet. Det vil også bli utført sensitivitetsanalyser for å undersøke hvordan de viktigste nøkkelvariablene påvirker verdiestimatet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectverdsettelsenb_NO
dc.titleFundamental verdsettelse av Gymsharknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record