Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorBerntsen, Mathias A.
dc.contributor.authorHalleland, Henrik S.
dc.date.accessioned2018-09-10T10:58:51Z
dc.date.available2018-09-10T10:58:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561735
dc.description.abstractUtredningen tar for seg kryptovalutaen XRP og betalingsnettverket RippleNet og avdekker deres egenskaper, muligheter og utfordringer tilknyttet transaksjoner. XRP-nettverket baserer seg på blokkjede-teknologi, hvilket i korte trekk innebærer at transaksjoner verifiseres uten en tredjepart i en automatisert prosess. Utredningen avdekker at XRP er én av over 1 600 ulike kryptovalutaer, men fremstår som konkurransedyktig grunnet høy transaksjonshastighet, kostnadseffektivitet og kapasitet til å håndtere et høyt antall transaksjoner. XRP-nettverket krever et lite sett godkjennere i verifiseringsprosessen og er med det svært energieffekt. Intervjustudien poengterer energieffektivitet som avgjørende i en verden der miljøhensyn blir stadig viktigere. Hovedformålet med XRP er P2P-transaksjoner, samt å fungere som en vekslingsvaluta mellom fiat-valutaer. Videre konkluderes det med at XRP ikke oppfyller de tre hovedfunksjonene penger skal tilfredsstille; betalingsmiddel, målemiddel og verdioppbevaringsmiddel, og begrunnes med høy volatilitet og lav anvendelighet. Videre avdekkes det at anonymisering leder til manglende kontrollmuligheter og risiko for hvitvasking, hvilket medfører utfordringer tilknyttet XRP. Utredningen avdekker videre at RippleNet er et betalingsnettverk utviklet av selskapet Ripple med det formål å legge til rette for raske, enkle og kostnadseffektive transaksjoner ved bruk av blokkjede-teknologi. Sikkerhet, robusthet og finansiell stabilitet er krav som stilles til et betalingsnettverk og RippleNet har gode forutsetninger for å oppfylle kravene som følge av det tette samarbeidet mellom over 100 ulike finansielle institusjoner. Visjonen er å skape «The Internet of Value», hvilket innebærer at transaksjoner skal kunne utføres like enkelt og effektivt som deling av informasjon gjennom internett. Det står i kontrast til eksisterende system preget av høye kostnader, treghet og kompleksitet. Det avdekkes at XRP defineres som et formuesobjekt, og dermed omfattes av skattereglene for gevinstbeskatning og formuesbeskatning. Anonyme transaksjoner med XRP og manglende tredjepartsrapportering kan skape utfordringer da det krever at skattyterne rapporterer manuelt. Skatteetaten har ulike verktøy og virkemidler for sporing av transaksjoner av kryptovaluta, men basert på sekundærkilder er imidlertid inntrykket at skattemyndighetene fortsatt har en lang vei å gå før informasjonsgrunnlaget er tilfredsstillende. Forskning indikerer at lav oppdagelsesrisiko ved skatteunndragelse kan lede til redusert grad av etterlevelse, hvilket kan være tilfellet for XRP.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleBruken av blokkjede-teknologi i transaksjoner : en kvalitativ analyse av kryptovalutaen XRP og betalingsnettverket RippleNetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel