Show simple item record

dc.contributor.advisorNesheim, Torstein
dc.contributor.authorKjell-Ronnie, Grytten
dc.contributor.authorKvalheim, Arthur Olav Tvedterås
dc.date.accessioned2018-12-04T12:07:17Z
dc.date.available2018-12-04T12:07:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575977
dc.description.abstractOrganisatorisk læring har vært mye forsket på gjennom flere tiår, men forskningen har ikke gitt utbredt oppslutning rundt én felles forståelse av fenomenet. Denne studien støtter seg hovedsakelig til Crossan, Lane og White (1999) sitt rammeverk for å forstå og definere de dynamiske prosessene i organisatorisk læring. Studien bidrar med å identifisere organisatoriske faktorer som påvirker prosessene i og graden av organisatorisk læring. Vårt forskningscase innebærer at organisatorisk læring blir studert med relevans for sikkerhet. Sikkerhetsforskningen benytter flere typer faglige tilnærminger til sine problemstillinger, og feltet organisatorisk læring er en av dem. En av studiens bidrag til sikkerhetslitteraturen kan være å gjøre innledende identifiseringer av ledende indikatorer for organisatorisk sikkerhetsnivå. Studien inneholder først og fremst en eksklusiv survey utført blant helikopterdekkpersonell på offshoreinstallasjoner, som måler blant annet organisatorisk læring og sikkerhet på enhetsnivå. I tillegg måler surveyen er rekke organisatoriske faktorer på enhetsnivå, i forsøk på å identifisere årsaker til graden av organisatorisk læring. Alle mål er perseptuelle. Surveyen er supplementert med et begrenset antall kvalitative undersøkelser. Studien finner at tydelig ledelse, horisontal koordinering og etterlevelse påvirker organisatorisk læring. Den avkrefter også at tilstrekkelig kompetanse og kompleksitet i styrende dokumentasjon har påvirkning på organisatorisk læring når de sees sammen med de øvrige faktorene. I forskningscaset er driften av offshore helikopterdekk organisert i to ulike organisasjoner. Studiens survey viser signifikante forskjeller i graden av organisatorisk læring mellom disse to. Fra dette, har studien gjennom kvalitative undersøkelser identifisert organisasjons-struktur, strategisk fokus, og graden av målkonflikt, som mulige årsaksfaktorer til denne forskjellen. Studien finner også at forskjellene forklares gjennom de organisatoriske faktorene tydelig ledelse, horisontal koordinering og etterlevelse, som mellomliggende variabler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleOrganisatorisk læring og sikkerhet : helikopterdekkpersonell på offshoreinstallasjoner i Nordsjøennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record