Show simple item record

dc.contributor.authorSockanathan, Apoorvan
dc.date.accessioned2019-02-19T09:06:52Z
dc.date.available2019-02-19T09:06:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586129
dc.description.abstractHensikten bak denne studien har vært å undersøke i hvilken grad digitale løsninger på norske sykehus forbedrer effektiviteten og kvaliteten i standardiserte pasientforløp, hvilke fordeler og utfordringer ny teknologi kan gi og hvordan sykehuset kontinuerlig jobber med utvklingen av prosessene. For å samle inn data til forskningen har jeg vært observatør på Haukeland universitetssykehus. I tillegg intervjuet jeg ansatte som jobber med utvikling av pasientforløp og bruker teknologien i sitt daglige arbeid. Studien har fokusert spesielt på effektivtet, kvalitet og kommunikasjon, da dette er faktorerer som spiller en stor rolle i en sektor som helsetjenesten. Videre fokuseres det på hvordan avdelingene jobber mot mål som både tilfredsstiller de ansatte og pasientene, og hvordan overgangen fra analog til digital har hatt innvirkninger på pasientforløpene. I analysen avdekkes ulike faktorer som påvirker mulighetene for videre utvikling, da omstrukturering i helsesektoren krever mange ressurser og mye tid. På Haukeland sykehus kan man se at mye av det fysiske papirarbeidet har forsvunnet og blitt flyttet over til digitale programvarer. Dokumentering og informasjonsdeling har blitt effektivisert ved at alle involverte i et pasientforløp har mulighet til å hente ut nødvendig informasjon fra nærmeste tilgjengelige datamaskin. Selv om overgangen har mange positive sider, oppstår det likevel noen utfordringer i den pågående fasen. Datasystemene på sykehuset er trege, i mindre grad brukervennlige og inneholder ikke et back-up system som lagrer pasientinformasjon. Ettersom denne sektoren jobber med pasienter, vil forventningene til kvalitet i pasientbehandlingen være stor. Ansatte må derfor velge kvalitet over effektivitet, noe som hemmer utviklingen. I forskningen kan man se at implementeringen har gitt mange positive effekter som har bidratt til en enklere arbeidsdag for de ansatte. Jeg mener at sykehuset har fått en bra start på omstruktureringen og er på vei i riktig retning. Det viktigste fokuset vil være på ansattes kunnskap om digital utvikling og implementeringen av et back-up system. Et slikt fokus vil bidra til en enklere digital overgang for hele sykehuset. Ledelsen må ta ansvar og sørge for at utviklingen er tilpasset både ansatte og pasienter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleDigitale løsninger i standardiserte pasientforløp : en kvalitativ casestudie av et norsk sykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record