Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTessem, Bjørnar
dc.contributor.authorBucher-Johannessen, Pernille
dc.contributor.authorSkaug, Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T11:13:32Z
dc.date.available2019-02-20T11:13:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586498
dc.description.abstractHelsesektoren har lenge ligget etter mange andre tjenestebransjer innen digitalisering. Det er flere prosesser på et legekontor som kan digitaliseres for å effektivisere hverdagen for ansatte og pasienter. Denne studien har hatt som formål å undersøke om Robotic Process Automation (RPA) er teknisk mulig og økonomisk lønnsomt å benytte for å tildele fastlegetimer. RPA er en teknologi for automatisering som vi så som passende for tildelingsprosessen. Vi har tatt utgangspunkt i et legekontor i en kommune utenfor Bergen for å undersøke om et RPA-system kan utføre denne oppgaven i samhandling med helsepersonalet. Gjennom forskningsmetodikken Design science research (DSR) er prosessen og tidsbruken for tildeling av legetimer kartlagt og en prototype er utviklet i UiPath. Prototypen ble testet på 50 henvendelser i et testmiljø konstruert for å simulere systemene som benyttes på legekontoret. Evalueringen viser at prototypen kan behandle enkle henvendelser fra pasienter, men for å kunne behandle henvendelser med tidspreferanser eller medisinske behov utover det vanlige mangler prototypen nødvendig funksjonalitet. Disse kan bygges på i neste utviklingssyklus ved å endre oppsettet av informasjonsstruktur i henvendelsen eller benytte teknologi som kan tolke informasjon fra tekst. Studien peker på at et fungerende system kan spare legekontoret for arbeidstid tilsvarende en 20% stilling eller i overkant av 100 000 kroner i året. Dette ser ikke ut til å være tilstrekkelig for å gjøre prosjektet lønnsomt å utvikle for et legekontor alene. Samtidig ser vi at en tjenesteleverandør kan utvikle systemet og lønnsomt lisensiere det ut til et tilstrekkelig antall legekontorer. Funnene i oppgaven viser at det er mulig å spare tid og ressurser ved å automatisere tildelingen av legetimer. Oppgaven kan brukes som utgangspunkt for videre utvikling av et operativt system eller som inspirasjon for prosjekter som ønsker innsikt i de tekniske og økonomiske problemstillingene relatert til automatisk tildeling av fastlegetimer. Oppgaven evaluerer også kontantstrømanalyse som ledd i evalueringen på et tidlig steg i utviklingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleTildeling av fastlegetimer med Robotic Process Automation : En designvitenskapelig oppgave om utvikling og evaluering av et RPA-system for tildeling av fastlegetimernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel