Show simple item record

dc.contributor.advisorEskeland, Gunnar
dc.contributor.authorBakke, Anna-Kristine Oma
dc.contributor.authorChristensen, Live Xuan
dc.date.accessioned2019-02-20T12:59:51Z
dc.date.available2019-02-20T12:59:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586556
dc.description.abstractNorge har de siste årene hatt en betydelig plusskundevekst, men relativt til andre nasjoner har veksten vært beskjeden og Enova definerer det norske privatmarkedet for solceller som umodent. I lys av Enova sine markedsmodningsmål har vi i denne studien forsøkt å kartlegge hvorvidt solcellemarkedet selv er i stand til å drive frem en videre plusskundevekst, eller om Enova bør øke støtten til lokal solkraftproduksjon. Med bakgrunn i potensialet vi vurderer at markedet har til å drive frem en varig markedsendring, har vi også diskutert hvordan Enova kan sikre effektiv ressursutnyttelse frem til markedet er modent. Når vi studerer forventet utvikling i antall plusskunder i Norge, tar vi utgangspunkt i studier som finner at solcelleinvesteringens lønnsomhet spiller en viktig rolle i boligeiernes investeringsbeslutningsprosess. Vi finner at det i hovedsak er investeringer i mindre solcelleanlegg som viser lønnsomhet i dag. Likevel installerer plusskunder stadig større solcelleanlegg. I lys av Rogers diffusjonsteori har vi derfor argumentert for at dagens plusskunder kan karakteriseres som innovatører av solcelleteknologien. For at flere boligeiere skal finne det attraktivt å investere i solcelleanlegg argumenterer vi for at markedsaktørene må redusere investeringskostnadene, og/eller øke betalingsviljen til boligeierne. I lys av teori og litteratur mener vi tilbyderne i solcellemarkedet i hovedsak kan realisere et fremtidig fall i investeringskostnadene gjennom å redusere sine myke kostnader, slik som logistikk-, arbeids- og salgskostnader. Videre har vi argumentert for at dette best gjøres gjennom en utnyttelse av læringseffekter (LBD), men at det vil kreve en tilstrekkelig installasjonsrate. Vi mener imidlertid at markedsaktørene er både villige og i stand til å drive frem en etterspørselsvekst gjennom økt konkurranse på pris og kvalitet, fremvekst av nye produkter og tjenester samt kunnskapsdeling. Med bakgrunn i funnene våre mener vi Enova ikke bør øke støtten til lokal solkraftproduksjon for å oppnå varig markedsendring. Vi har også argumentert for at dagens støtteutforming bør videreføres ettersom den balanserer tilbudet og etterspørselen i privatmarkedet for solceller, og samtidig sikrer effektiv ressursutnyttelse frem markedsmodningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsamfunnsøkonominb_NO
dc.titleEr sola på vei opp i solcellemarkedet? : en analyse av Enova sin virkemiddelbruk i privatmarkedet for solcellernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record