Show simple item record

dc.contributor.advisorStensaker, Inger G.
dc.contributor.authorHaugsvær, Anette
dc.contributor.authorBersås, Solveig
dc.date.accessioned2019-08-22T08:07:07Z
dc.date.available2019-08-22T08:07:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609753
dc.description.abstractDenne utredningen ser på medarbeideres reaksjoner på robotisering av oppgaver, og hvilke implikasjoner dette har for ledelse av slike endringsprosesser. Hensikten er å komme frem til tiltak det kan være viktig å fokusere på for å sikre oppslutning blant medarbeidere. For å forbli konkurransedyktige må bedrifter imøtekomme endrede kundepreferanser og teknologiske endringer i bransjen. De er i stor grad avhengige av medarbeidernes støtte for endring, for at de skal lykkes med dette. Forskningstemaet er undersøkt ved gjennomføring av en casestudie av en norsk bank som i flere år har anvendt automatiseringsteknologien Robotic Process Automation (RPA). I utredningen avdekkes tydelig oppslutning om robotisering av oppgaver blant medarbeiderne i casebedriften. Funnene viser at medarbeiderne er aktive deltakere under implementeringen av robotene, samtidig som de ser behovet for robotene, at de kan ha positive implikasjoner for dem selv, og de har tro på at endringen vil kunne lykkes. Det fremheves også noe negativitet blant medarbeiderne som kan utvikle seg til motstand. Fem nøkkelfunn forklarer de viktigste reaksjonene. Medarbeiderne er positive fordi de i stor grad er involverte i arbeidet med robotiseringen, de samarbeider tett med robot-teamet, linjeleder er av stor betydning, samt ressursknapphet i bedriften kan bidra til at medarbeiderne er mer mottakelige for endring. Merarbeid som oppstår på grunn av avvikssaker for robotene, forklarer funn av frustrasjon etter implementeringen. Basert på reaksjonene og de de fem nøkkelfunnene som forklarer disse, er det utviklet en modell som tar for seg implikasjoner for ledelse: «Medarbeiderreaksjoner ved implementering av RPA». Denne viser fem hovedtiltak for å sikre oppslutning over tid blant medarbeidere ved implementering av RPA. Disse tiltakene er fokus på kommunikasjon og informasjonsdeling, involvering av medarbeidere, skape tillit til robot-teamet, forvaltning av prosesser, samt linjeleders rolle som endringsagent. Den ressursmessige konteksten anses som en viktig kontekstuell faktor, som i studien ser ut til å gjøre medarbeiderne mer mottakelige for robotisering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleMedarbeideres reaksjoner på robotisering : en casestudie av en norsk banknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record