Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorHaldorsen, Charlotte Mietinen
dc.contributor.authorHalhjem, Marte Peters
dc.date.accessioned2019-08-23T09:57:46Z
dc.date.available2019-08-23T09:57:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609940
dc.description.abstractFormålet med utredningen har vært å undersøke i hvilken grad pris og kvantum blir påvirket av at fiskefartøy og fiskemottak er vertikalt integrerte. Vertikal integrasjon i utredningen er definert ved at fiskefartøy og fiskemottak har felles personlige eiere. Når et fiskefartøy selger sin fangst til fiskemottaket, også kjent som førstehåndsomsetningen, fyller begge instanser ut en salgsdokumentasjon som blir rapportert til Fiskeridirektoratet. Formålet med at begge parter signerer er å sikre at rapportert mengde og pris er korrekt. Dersom fiskefartøyet og - mottaket er vertikalt integrerte, har myndighetene ikke lengre to uavhengige parter som skal verifisere transaksjonen siden det er samme eier som bekrefter salget både på selger- og kjøpersiden. Dette åpner for muligheten til å underrapportere solgt kvantum slik at fiskefartøyene tilsynelatende har ubrukt kvote, og/eller overrapportere salgsprisen. Utredningen ser på salg av torsk fra fiskefartøy til fiskemottak i fangståret 2017 ved hjelp av deskriptiv statistikk og analyse. Vi valgte torsk da det er den arten som har størst verdi og fangstmengde i førstehåndsomsetningen. I studien har vi gruppert fiskefartøy og fiskemottak inn i tre grupper avhengig av hvor sterk graden av vertikal integrasjon er. Vi har definert de tre gruppene som sterk vertikal integrasjon, svak vertikal integrasjon og ikke vertikal integrasjon. I studien sammenlikner vi salget av torsk mellom disse tre gruppene. Utredningen finner ikke grunnlag for å hevde at fiskefartøy og fiskemottak som er sterkt- og svakt vertikalt integrerte påvirker prisen eller salgsmengden i førstehåndsomsetningen. Det kan tenkes at dette kan forklares gjennom at uformelle samarbeid mellom fiskefartøy og fiskemottak er vanlig i fiskerinæringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleVertikal integrasjon i fiskerinæringen : i hvilken grad påvirker vertikal integrasjon førstehåndsomsetningen av torsk?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record