Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStensaker, Inger G.
dc.contributor.authorBjerk, Rebekka
dc.contributor.authorBjerk, Edvard
dc.date.accessioned2019-08-30T09:59:50Z
dc.date.available2019-08-30T09:59:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611816
dc.description.abstractFlere etablerte bedrifter har de siste årene tatt i bruk digitale roboter, som for eksempel RPA, for å bli mer automatiserte i møte med en mer og mer digitalisert verden. En slik robotisering medfører at roboter overtar arbeidsoppgaver fra ansatte, og kan tenkes å lede til både omstilling og oppsigelser. Denne masteroppgaven har til hensikt å utforske hvordan sikre ansattes engasjement i robotisering av arbeidsoppgaver. Å engasjere ansatte i robotisering er fordelaktig blant annet fordi de ansatte må avlære oppgavene til robotene og utføre avvikene robotene ikke klarer. Forskningen baseres på data fra en unik casestudie i en stor norsk bank, som fire år etter at de først tok i bruk RPA-teknologi har effektivisert 22 % av sin back-officedivisjon og omtales som et skoleeksempel av sammenlignbare aktører i bransjen. Dette har banken oppnådd uten å måtte si opp ansatte. Studien er eksplorativ og baserer seg på kvalitativ data innsamlet gjennom intervjuer av ansatte og ledere i casebedriften, og med tilskudd fra sekundærdata. Funn og analyse ble utledet induktivt, og deretter diskutert opp mot eksisterende litteratur på RPA og endringsledelse med et ekstra fokus på ansattes engasjement ved endring. Våre funn indikerer at ansattes engasjement i robotisering sikres i et samspill mellom ledelsen og de ansatte. Ledelsen reduserer ansattes usikkerhet ved å garantere jobbsikkerhet og kommunisere åpent om implikasjonene av robotisering, og legge til rette for å engasjere seg ved å tilby opplæring, informere om fordeler ved robotisering og la interne krefter drive robotiseringen. Gjennom ledelsens tiltak, og kommunikasjon med ledelsen og andre kollegaer, danner ansatte seg en forståelse av robotiseringen, og tar valget om å engasjere seg. I tillegg finner vi en positiv innvirkning fra kontekstuelle faktorer som bidrar til økt arbeidsmengde, naturlig nedbemanning og en prosessforbedringskultur. Implikasjoner av studien er at bedrifter burde engasjere sine ansatte for å lykkes med robotisering. Ledelsen kan engasjere ansatte gjennom tiltak som hjelper de å se fordelene ved å overgi arbeidsoppgaver til roboter, og ved å legge til rette for måter de ansatte kan bidra og involvere seg i robotiseringsprosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleAnsattes engasjement i robotisering av arbeidsoppgaver : en eksplorativ studie av hvordan sikre ansattes engasjement i digital robotisering av arbeidsoppgaver?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel