Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorAasland, Iren
dc.contributor.authorHildre, Charlotte
dc.date.accessioned2019-09-03T09:08:42Z
dc.date.available2019-09-03T09:08:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612183
dc.description.abstractStudien tar sikte på å undersøke hvorvidt regnskapsmanipulasjon forekommer i forkant av at selskap noteres på Oslo Børs, ved å bevisst endre eller tilpasse avskrivningene. Forekomst av regnskapsmanipulasjon i forbindelse av børsnotering er studert internasjonalt, men det har ikke lykkes oss å finne andre som har benyttet avskrivningsprosenten som mål på regnskapsmanipulasjonen i denne forbindelse. Det har blitt samlet inn regnskapsdata for selskap som ble børsnotert i perioden 2007 til 2016. Hensikten har vært å undersøke hvorvidt selskap har lavere avskrivningsprosent årene i forkant av en børsnotering, sammenlignet med påfølgende periode. Følgelig ble det samlet inn regnskapsdata som muliggjør beregning av avskrivningsprosent og andre relevante variabler, før og etter børsintroduksjon. Tilsvarende datainnsamling ble gjort for et sammenlignbart kontrollutvalg. Å inkludere et kontrollutvalg, muliggjør i tillegg å undersøke forskjellen mellom selskap som børsnoteres i perioden og de som ikke gjør det, en såkalt difference-in-difference estimering. Studiens hovedtest avdekker funn som støtter hypotesen om at regnskapsmanipulasjon ved bruk av avskrivningsprosent foreligger i forkant av notering på Oslo Børs. Resultatene viser at selskap i testutvalget hadde signifikant lavere avskrivningsprosent i perioden før, sammenlignet med etter børsintroduksjon. Følgelig ble det avdekket funn som sier at hvorvidt selskapet børsnoteres i perioden er av betydning for effekten av tidspunkt (før eller etter) på avskrivningsprosenten. Det foreligger en negativ effekt av børsnotering på perioden før på 2,74 prosentpoeng. Selskap som børsnoteres i perioden har i gjennomsnitt 12,2 % lavere avskrivningsprosent i forkant av børsnoteringen sammenlignet med etter, forutsatt alt annet likt. Det finnes følgelig bevis for at regnskapsmanipulasjon forekommer i forkant av at et selskap noteres på Oslo Børs, når avskrivningsprosent fungerer som mål på regnskapsmanipulasjon. Det er likevel viktig å bemerke seg at enkelte gjennomførte tilleggstester avdekket at funnene ikke er tilstrekkelig robuste når det korrigeres for heteroskedastisitet og autokorrelasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleRegnskapsmanipulasjon i forkant av notering på Oslo Børs : en empirisk studie av hvorvidt regnskapsmanipulasjon ved notering på Oslo Børs avdekkes når avskrivningsprosent fungerer som mål på regnskapsmanipulasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record