Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOklevik, Ove
dc.contributor.authorPedersen, Per Egil
dc.contributor.authorNysveen, Herbjørn
dc.date.accessioned2019-09-19T11:15:22Z
dc.date.available2019-09-19T11:15:22Z
dc.date.created2018-10-30T13:28:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2018, (7), 79-88.
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617651
dc.description.abstractI denne artikkelen studerer vi effekten av merkeoppleving, innovasjonsgrad og grøn image på tilfredsheit med merkevara i hotellsektoren og diskuterer kva praktiske implikasjonar dette har for leiinga av eit hotell. Vi startar med ein gjennomgang av nokre artiklar som har studert effektar av kundane sine opplevingar med hotell. Nokre av desse artiklane ser på effektar av merkeopplevingar som eit samla omgrep, medan andre ser på effektar av ulike dimensjonar av merkeopplevingar – for eksempel sensoriske, affektive, kognitive, relasjonelle og åtferdsmessige dimensjonar. Etter denne gjennomgangen rapporterer vi ei undersøking som vi har gjort av gjester hjå Hotel Alexandra i Loen. I tillegg til å finne effektar av ulike dimensjonar av merkeopplevingar på gjestene sin tilfredsheit finn vi også effektar av hotellet sin evne til innovasjon og hotellet sin grøne image på tilfredsheit med hotellet. Basert på resultata frå tidlegare forsking og resultata frå studien av Hotel Alexandra føreslår vi avslutningsvis nokre taktikkar som eit hotell kan bruka for å stimulera gjestene sine opplevingar av hotellet, og opplevingar av hotellet sin innovasjonsgrad og grøne image – og gjennom dette tilfredsheit med hotellet.
dc.description.abstractTilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?
dc.language.isonno
dc.relation.urihttps://www.magma.no/tilfredsheit-med-eit-hotell
dc.titleTilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber79-88
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse
dc.source.issue7
dc.identifier.cristin1624939
cristin.unitcode191,20,0,0
cristin.unitnameInstitutt for strategi og ledelse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel