Show simple item record

dc.contributor.advisorBygstad, Bendik
dc.contributor.authorKnutsen, Emelin
dc.contributor.authorEgner, Vårin Raaum
dc.date.accessioned2020-03-02T12:34:12Z
dc.date.available2020-03-02T12:34:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2644654
dc.description.abstractHelse-Norge står overfor mange utfordringer i tiden fremover, deriblant en voksende eldrebølge og reduserte offentlige finanser. Koordinering av informasjon og ressurser er derfor sentralt for å oppnå en effektiv ressursutnyttelse og digitalisering er en viktig del av dette. Helsesektoren ligger bak mange andre sektorer i digitaliseringsarbeidet og flere helsefaglige organisasjoner har i senere år tatt i bruk lettvektsløsninger for å effektivisere og understøtte arbeidsprosesser, informasjonsflyt og samhandling. Det er derfor av stor interesse å undersøke digitaliseringsfenomenet lettvekts-IT og suksessfaktorer ved implementering av denne typen teknologi. I denne studien har vi undersøkt hvilke kritiske suksessfaktorer som burde legges til grunn ved implementering av lettvektsløsninger i en helsefaglig organisasjon. Studien er gjennomført som et kvalitativt enkeltcasestudium og omhandler implementering av en lettvektsløsning (Imatis) på et sykehus i region Helse-Vest. For å få et bredt datagrunnlag med ulike synspunkt og perspektiver ble det utført dybdeintervjuer med relevante personer fra prosjektet og en observasjon på caseavdelingen. Vi finner at etablert litteratur gjør seg i stor grad gjeldende for dette prosjektet, da det er høy grad av samsvar med våre funn og den etablerte litteraturen. Vi finner spesielt at det er svært viktig med gjennomgående brukerinvolvering, da det er de ansatte som skal ta i bruk og ha faktisk nytte av løsningen. Videre finner vi at å ha en god endringsledelse, med ledere som har kunnskap og kompetanse om konteksten prosjektet utfolder seg i, er essensielt for å lykkes med implementering av lettvektsløsninger. En må også ha en god kommunikasjon med brukerne av systemet gjennom å formidle nytten for hele sykehuset, men også for den enkelte ansatte. Funnene våre viser også at det er nødvendig med en balanse mellom innovasjon og styringskontroll for å sikre at løsningen blir tilpasset lokale behov og tilfredsstiller kvalitet, sikkerhet og pålitelighet samt en overordnet plan for forvaltning. Avslutningsvis konkluderes det med at ved implementering av lettvektsløsninger i en helsefaglig organisasjon bør disse faktorene legges særlig vekt på. Samtidig er det viktig å ta hensyn til etablert litteratur om digitaliseringsprosjekter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleImplementering av lettvekts-IT i en helsefaglig organisasjon : en case-studie ved et sykehus i Helse-Vesten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record