Show simple item record

dc.contributor.advisorKlovland, Jan Tore
dc.contributor.authorAndersen, Henriette
dc.contributor.authorAnnfinsen, Katarina
dc.date.accessioned2020-03-03T09:40:41Z
dc.date.available2020-03-03T09:40:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2644838
dc.description.abstractDenne oppgaven er bygd opp rundt teori og anvendelse av renteparitet. Vi starter med en kort gjennomgang av dekket og udekket renteparitet og tidligere forskning knyttet til disse teoriene. I forhold til tidligere forskning vil artikkelen til Chinn og Meredith (2004) være sentral i denne oppgaven og da med hensyn til udekket renteparitet som er hovedfokuset. Udekket renteparitet er en teori som forklarer endringer i valutakurser som bestemmes av rentedifferanser og forventninger om fremtidig valutakurs. Dette er et spennende emne av den grunn at den brukes i flere sammenhenger, blant annet makroøkonomiske modeller for å predikere valutakurs. I praksis har teorien holdt dårlig, spesielt etter 1990-tallet. Avvik fra denne teorien vil kunne gi investorer mulighet til å tjene penger på at valutamarkeder ikke er likevekt, og dermed ønsket vi selv å undersøke dette ved bruk av nyere data og tidsperiode. Undersøkelsesperioden er fra 2010 til 2018 da vi ønsket å teste hvordan udekket renteparitet har holdt etter 1990. Vi vil analysere med hensyn til det tyske markedet, dermed sammenligne renter og valuta i Tyskland med renter og valuta i Norge, USA, Storbritannia, Canada, Sveits og Japan. Landene er valgt på bakgrunn av hvor likvide og sentrale markedene er i verdensøkonomien. I analysedelen har vi testet de lange rentene mot den velkjente formelen for udekket renteparitet, og på basis av dette kommet frem til en konklusjon om at udekket renteparitet ikke har holdt så godt på 10-års obligasjoner. 10-års statsobligasjoner holder bedre om man tester i forkant og etterkant av perioden som er preget av store rentedifferanser og høy volatilitet i VIX-indeksen. Den holder derimot bedre på 3- og 5-års obligasjoner. Vi har også testet for udekket renteparitet ved å inkludere et ekstra ledd i likningen, VIX-indeksen. VIXindeksen har vi inkludert med det formålet om å teste for om høyere volatilitet i markedet skaper risikopremie som investorene kan tjene på og dermed skape avvik fra udekket renteparitet. Dette har gitt oss verdier som er i større grad forenelig med udekket renteparitet. Årsaker til hvorfor udekket renteparitet har holdt noe dårligere for vår periode sammenlignet med Meredith og Chinn sin, spesielt i forhold til 10 års statsobligasjoner, kan skyldes at tidsperioden vår er preget av flere finansielle uroperioder, dermed vil investorer flykte til trygge havner, som vil være en faktor som trekker de lange rentene ned. Samtidig som vår periode er preget av endringer i forhold til pengepolitikken i landene vi undersøker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleUdekket renteparitet med utgangspunkt i euro og lange renter : en empirisk analyse i perioden 2000 til 2018en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record