Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerksund, Petter
dc.contributor.authorGeber, Magne
dc.date.accessioned2020-03-05T13:11:03Z
dc.date.available2020-03-05T13:11:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2645519
dc.description.abstractBankene står i en særstilling fordi de kan skape sin egen finansiering ved å utvide balansen sin på begge sider gjennom nye utlån – de kan skape nye penger. Samtidig utreder Norges Bank mulighetene for å innføre digitale sentralbankpenger (DSP), et betalingsmiddel som kan påvirke inntjeningen banker har som følge av at de skaper penger. Det er ikke funnet eksisterende litteratur som har utført beregninger av hvor mye bankene tjener på å skape penger i Norge – eller hvordan en innføring av DSP kan påvirke dette. For å estimere hvor mye norske banker og Norges Bank tjener på å skape penger i dag, benyttes en retrospektiv longitudinell studie, hvor data for ulike pengemengdemål, renter og risikopremier i perioden april 2015 til juli 2019 blir benyttet. Videre blir DSP sin påvirkning på inntjeningen utforsket gjennom tre scenarioanalyser hvor rammebetingelsene forøvrig varierer. Norske bankers inntjening som følge av evnen til å skape kreditt blir estimert til å være mellom 0,54 % og 0,95 % av BNP i perioden analysert. Norges Bank anslås til sammenligning å ha tjent tilsvarende 0,05 % av BNP på utstedelse av sedler og mynter. I framtidsscenarioene flyttes 1, 3 og 30 % av BNP form fra tradisjonelle bankinnskudd til DSP. Dette fører til at bankene taper 0,013 % av BNP som kan tilskrives deres evne til å skape kreditt i det første scenarioet, 0,20 % i det andre og 0,40 % i det meste ekstreme scenarioet. Norges Bank øker samtidig sine inntekter med henholdsvis 0,031 %, 0,092 % og 0,92 % av BNP i scenarioene. Resultatene impliserer blant annet en endret struktur i banksektoren med forverret likviditetssituasjon og økte finansieringskostnader, men også redusert behov for innskuddsgarantiordningen og offentlige garantier, avhengig av DSP sin utforming. Dermed reduseres også betydningen av en kilde til opportunisme og moralsk hasard. Samtidig påvirker DSP rolledelingen i betalingsmarkedet mot en større involvering av offentlig sektor. Resultatene illustrerer også hvor vesentlig det er å spørre hva og hvordan en ønsker at pengene skal være i fremtiden, samt hvordan en kan legge til rette for hvem som skaper dem på hvilken måte. Den som vinner kampen om hvor en har pengene sine, tjener penger – uansett om det blir kontopenger og DSP i nasjonalt styrte systemer, eller gjennom internasjonale «BigTech»-selskaper i internasjonale systemer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleKunsten å skape penger i den moderne økonomien : hvor mye tjener pengeutstedende sektor på å skape penger? En studie av kontopenger og digitale sentralbankpenger i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record