Show simple item record

dc.contributor.advisorMjølhus, Jon
dc.contributor.authorSolberg, Petter Langaard
dc.contributor.authorStene, Mathias
dc.date.accessioned2020-03-17T12:31:30Z
dc.date.available2020-03-17T12:31:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647188
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker presisjonen ved verdivurderinger i det norske markedet for næringseiendom. Innledningsvis diskuteres potensielle årsaker til avvik, før oppgaven tester om det er signifikante gjennomsnittsforskjeller mellom verdivurderinger og påfølgende transaksjonspris. Denne testingen gjøres først på aggregert markedsnivå for ulike tidsperioder. Den andre delen av testingen gjøres på eiendomsnivå hvor vi analyserer presisjon avhengig av eiendommers segment og beliggenhet. Avslutningsvis anvendes regresjonsanalyse for å undersøke om andre forklaringsfaktorer påvirker presisjonen ved verdivurderinger. Fra resultatene finner vi statistisk signifikante forskjeller mellom verdivurderinger og påfølgende transaksjonspris. Funnene indikerer at forskjellene er størst i perioder med vekst i økonomien, og minst i perioder med resesjon. Det fremkommer også fra resultatene at kontorog lagereiendom har lavest presisjon blant de ulike segmentene, og at presisjon ved verdivurderinger kan variere stort mellom ulike byer. Ved regresjonsanalyse finner vi i hovedsak tegn til at endringer i avkastning på leieinntekter og yieldnivå har en signifikant effekt på presisjon. Resultatene viser at en økning i disse faktorene vil føre til svekket presisjon og et større avvik mellom verdivurdering og transaksjonspris.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titlePresisjonen ved verdivurderinger i det norske markedet for næringseiendomen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record