Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEskeland, Gunnar S.
dc.contributor.authorMoltubakk, Ragnhild Katrine
dc.contributor.authorNagendrarasa, Srija
dc.date.accessioned2020-03-17T14:24:00Z
dc.date.available2020-03-17T14:24:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647233
dc.description.abstractMatsvinn regnes som et verdensomfattende problem og etterlater seg ni ganger større karbonfotavtrykk enn produksjon og transport av plast (NRK Forbrukerinspektørene, 2018, 12:50). Samtidig har plast på avveie skapt store miljømessige konsekvenser grunnet lang nedbrytningstid. Plastemballasjens funksjon er unik ved at den både forlenger holdbarheten til ferskvarer, og fungerer som lastbærer under transport. Denne masterutredningen fokuserer på plastemballasjens bruksområder, i hvilken grad plastemballasjen kan materialgjenvinnes og hvordan produsenter av frukt og grønt kan redusere plastbruken. Gjennom en casestudie av BAMA besvares problemstillingen: På hvilken måte kan BAMAs plastemballasje bidra til en sirkulær økonomi? Ved bruk av teori om sirkulær økonomi fra boken «Waste to Wealth: The circular economy advantage» av Lacy og Rutqvist (2015) og teori for produktdesign av Bocken, de Pauw, Bakker og van der Grinten (2016) analyseres og diskuteres plastemballasjen til BAMA i overgang til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell. Siden kildesorteringsansvaret i husholdningen ligger hos forbrukerne, er utredningen sentrert rundt forholdet mellom BAMA og forbrukerne. Gjennom dybdeintervju med informanter fra BAMA, Emballasjeforeningen, Grønt Punkt Norge og Nofima har vi fått et innblikk i hva dagligvareleverandøren BAMA kan gjøre for å bidra til at plastemballasjen materialgjenvinnes, og hvordan BAMA kan designe emballasje som sørger for optimal kvalitet som bevarer holdbarheten til frukt og grønt. Masterutredningens funn presenterer utfordringer ved sorteringsanlegget, der andelen materialgjenvinning av plastemballasje avhenger blant annet av sorteringsteknologien. Å unngå fargestoffet carbon black samt lite gjenvinnbare materialer i emballasjen, er tiltak som kan iverksettes i overgang til en sirkulær plastemballasje. Plastemballasjen som blir samlet inn, men ikke materialgjenvunnet, går som regel til energiutnyttelse. Dette er verdifulle ressurser som dermed går tapt. Design for gjenvinning med fokus på å produsere langtlevende emballasjer og gode verdikjeder som ivaretar plastemballasjen når de blir avfall, er viktige momenter for BAMA som kan å bidra til en sirkulær økonomi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleFra lineær til sirkulær plastemballasje : en casestudie av BAMAs overgang fra en lineær til sirkulær plastemballasjeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel